Socialt samvær med Pastor Olsen

Fællesspisning og underholdning.