Stiftende generalforsamling i Faglige Seniorer Assens

Der indkaldes til stiftende generalforsamling i Faglige Seniorer Assens

Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Godkendelse af vedtægter for Faglige Seniorer Assens

Forslag til vedtægter kan rekvireres hos Jan Skougaard på mail js@fagligsenior.dk

3. Valg af bestyrelse:

a. Formand for 1 år
b. Kasserer for 2 år
c. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
d. 2 suppleanter for 1 år
e. 1 bilagskontrollant for 1 år
f. 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år

4. Eventuelt

Faglige Seniorer er vært ved et par stykker smørrebrød og en øl/vand i forbindelse med generalforsamlingen.

Venlig hilsen fra kommunegruppen