Vi skal lægge planer!

• Status for Kommunegruppens arbejde og fokuspunkter
• Erfaringsudveksling
• Seneste nyt fra Ældrerådet
• Planlægning af vores indsats for det kommende valg til Ældrerådet i 2021
• Øvrige aktiviteter
Corona: Mødet foregår under trygge rammer og efter Corona-retningslinjerne. Derfor afholdes mødet i Arena Assens. Der serveres kaffe/te med en formiddagsbolle samt en vand pr deltager. Frokosten afskaffes.
Bemærk: Hvis man oplever de mindste symptomer på Covid-19 henstiller vi til at man udebliver fra mødet. Vi skal passe på os selv og hinanden.
På gensyn!