Visioner for ældreområdet i Haderslev og Stiftende generalforsamling

Hvordan tegner fremtiden for de ældre i Haderslev sig, når plejebehovet opstår?

Faglige Seniorer i Haderslev har lavet et spændende dobbelt arrangement den 5. september.
• Fokus på ældreområdet i Haderslev
• Stiftende generalforsamling i Faglige Seniorer Haderslev

Kom og få svar på dine spørgsmål om ældreområdet.

  • Hvad sker der af nyt i Haderslev ?
  • Hvordan reducerer vi bureaukratiet ?

Næstformand for Senior- og Sundhedsudvalget Lone Ravn, til at komme med et oplæg om ældreplejen i Haderslev kommune. Lone Ravn vil også fortælle lidt om erfaringerne med Beerzoog.

Efter debatten med Lone Ravn er Faglige Seniorer vært ved en let frokost.

Derefter er der stiftende generalforsamling i Faglige Seniorer Haderslev.
Forslag til vedtægter for foreningen kan rekvireres hos organisationskonsulent Jan Skougaard på: js@fagligsenior.dk

Møderne afholdes hos Metal Haderslev,  A. D. Jørgensensvej 2.
Møderne afholdes i tidsrummet 10.00 – 14.00

Dagsorden for den stiftende generalforsamling
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Godkendelse af vedtægter for Faglige Seniorer Haderslev.
– Forslag til vedtægter kan rekvireres ved Jan Skougaard
3. Valg af bestyrelse:

a. Formand for 1 år
b. Kasserer for 2 år
c. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
d. 2 suppleanter for 1 år
e. 1 billagskontrollant for 1 år
f. 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år

4. Eventuelt.