LUKKet for ansøgninger: Søg 10.000 kr. i tilskud til lokale aktiviteter til seniorer over 65 år (ældrepakken)

Sektioner, klubber og kommunegrupper kan søge op til 10.000 kroner i tilskud til dækning af udgifter til ekstraordinære aktiviteter i 2. halvår 2021.

Seniorer over 65 år skal kunne se frem til en sommer og et efterår med aktiviteter, der kan bringe glæde i hverdagen. Derfor har Faglige Seniorer modtaget en pulje penge fra Social- og Ældreministeriet til brug for lokale aktiviteter. Pengene skal skal gå til bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel på ældreområdet ved at skabe trygge kontakt- og aktivitetstilbud, der kan skabe livsglæde og socialt samvær.

I Faglige Seniorer ønsker vi, at så mange medlemmer som muligt får en ekstra oplevelse, samtidig med at vi vil sikre, at pengene fordeles nogenlunde ligeligt rent geografisk.

Det betyder, at vi nu uddeler op til 10.000 kroner i tilskud til de første 100 klubber, sektioner og kommunegrupper, der sender en ansøgning.

Ansøgninger vil blive behandlet løbende, og støtten gives på betingelse af endelig godkendelse i ministeriet.

Læs retningslinjerne og de generelle betingelser grundigt igennem inden du søger.

Er der tvivlsspørgsmål kan du sende en mail til Faglige Seniorers direktør, Palle Smed, ps@fagligsenior.dk.

Retningslinjer for uddeling

Det er Faglige Seniorers sekretariat, der administrerer puljen (ældrepakken), og retningslinjerne er aftalt med Social- og Ældreministeriet. Ministeriet skal efterfølgende have et revisionsgodkendt regnskab for aktiviteterne samt en beretning om, hvordan pengene er brugt.

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende efter ansøgning efter følgende principper:

Sektioner, klubber og kommunegrupper kan søge op til 10.000 kroner i tilskud til dækning af udgifter til ekstraordinære aktiviteter i 2. halvår 2021.

Det kan være enkelte af nedenstående eller en kombination:

a. Udflugter
b. Leje af lokaler
c. Transport, leje af bus mv.
d. Bespisning (Maks. 200,- kroner pr. person)
e. Entré og guide ved seværdigheder
f. Foredrag og underholdning

Generelle betingelser

1. Ved alle aktiviteter skal vi følge sundhedsmyndighedernes retningslinjerne for afstand og høj hygiejne.

2. Godkendte aktiviteter kan kombineres, så længe der samlet anvendes maksimalt 200 kr. pr. deltager til forplejning.

3. Overnatning kan ikke indgå.

4. Deltagere skal være over 65 år.

5. Hvis man søger støtte, skal alle klubbens aktiviteter synliggøres i Faglige Seniorers aktivitetskalender. Indtastning sker ved at klikke her. Det skal sikre den efterfølgende dokumentation til myndighederne og tjene til inspiration for andre.

6. Ved afregning fremsendes dokumentation i form af kvitteringer, simpel deltagerliste mv. Der afregnes efter forbrug med angivelse af sagsnummer. De nødvendige informationer vil fremgå af den bevillingsmail, ansøgerne modtager.

7. Hver enkelt aktivitet skal afrapporteres med beskrivelse af gennemført aktivitet – gerne med billeder – i en blanket på Faglige Seniorers hjemmeside. Klik her.

8. Alle aktiviteter skal gennemføres i 2021.

9. Ansøgning om tilskud sker ved ansøgningsskema på Faglige Seniorers hjemmeside.

10. Ansøgningerne vil blive vurderet løbende efter ”først til mølle” princippet.

11. Ved afslag på ansøgning hjælper Faglige Seniorer ansøgere til at kvalificere ansøgningen inden for midlernes rammer.