Gratis tilbud om lokale aktiviteter til seniorer over 65 år

Seniorer over 65 år skal kunne se frem til en sommer og et efterår med aktiviteter, der kan bringe glæde i hverdagen. Derfor har Faglige Seniorer som en del af regeringens sommerpakke fået 4 millioner kroner til brug for lokale aktiviteter.

De mange rare millioner kan for eksempel bruges til ture til seværdigheder, fællesspisning, foredrag mv., hen over sommerperioden og i resten af 2020. Men pengene kan også gå til at dække ekstraordinære omkostninger, som følge af coronakrisen, eksempelvis leje af større lokaler, bespisning mv.

Retningslinjer for uddeling

Det er Faglige Seniorers sekretariat, der administrerer puljen, og retningslinjerne er aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet. Ministeriet skal efterfølgende have et revisionsgodkendt regnskab for aktiviteterne samt en beretning om, hvordan pengene er brugt.

I Faglige Seniorer ønsker vi, at så mange medlemmer som muligt får en ekstra oplevelse, samtidig med at vi vil sikre, at pengene fordeles nogenlunde ligeligt rent geografisk.

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende med en 1. ansøgningsrunde frem mod 15. august efter følgende principper:

 1. Alle sektioner gennemfører aktiviteter eller udflugter for medlemmerne i sensommeren og efteråret. Der bliver et loft over midlerne til hver enkelt sektion.
 1. Klubber og kommunegrupper kan søge dækning af udgifter til ekstraordinære aktiviteter i 2. halvår 2020. Det kan være enkelte af nedenstående eller en kombination:
  1. Udflugter
  2. Lokaler
  3. Transport, leje af bus mv.
  4. Bespisning
  5. Entré og guide ved seværdigheder
  6. Foredrag og underholdning
 2. Faglige Seniorer hjælper derudover med arrangementer med musikere, forfattere og scenekunstnere, sådan at vi både får kickstartet de ældres deltagelse i foreningslivet, og bringer de udøvende kunstnere ud blandt de ældre.

Generelle betingelser for at få støtte til aktiviteter

 1. Ved alle aktiviteter skal vi følge sundhedsmyndighedernes retningslinjerne for afstand og høj hygiejne.
  Faglige Seniorers anbefalinger er udsendt, og som hovedregel betyder det, at kun hver 2. plads kan være besat, uanset om det er i mødelokaler, ved koncerter eller i busser.
 2. Godkendte aktiviteter kan kombineres, så længe der samlet anvendes maksimalt 300 kr. pr. deltager til forplejning.
 3. Overnatning kan ikke indgå.
 4. Aktiviteterne skal arrangeres som gratis aktiviteter, men der kan indgå mulighed for tilkøb.
 5. Deltagelse kan koste 25-50 kr. i tilmeldingsgebyr, således der ikke opleves manglende fremmøde ved f.eks. bestilte busser eller bestilt mad. Gebyret tilbagebetales til den enkelte på et senere tidspunkt.
 6. Deltagere skal være over 65 år. Andre deltagere skal selv betale.
 7. Hvis man søger støtte, skal alle klubbens aktiviteter synliggøres i Faglige Seniorers aktivitetskalender. Indtastning sker ved at klikke her.
  Det skal sikre den efterfølgende dokumentation til myndighederne og tjene til inspiration for andre.
 8. Ved afregning fremsendes dokumentation i form af kvitteringer, simpel deltagerliste mv. Der afregnes efter forbrug med angivelse af sagsnummer.
  De nødvendige informationer vil fremgå af den bevillingsmail, ansøgerne modtager.
 9. Hver enkelt aktivitet skal afrapporteres med beskrivelse af gennemført aktivitet – gerne med billeder – i en blanket på Faglige Seniorers hjemmeside. Klik her.
 10. Alle aktiviteter skal gennemføres i 2020.
 11. Ansøgning om tilskud sker ved ansøgningsskema på Faglige Seniorers hjemmeside med deadline for første ansøgningsrunde 15. august. Klik her.
 12. Ansøgningerne vil dog blive vurderet løbende, hvilket i et vist omfang indebærer et ”først til mølle” princip.
 13. Ved afslag på ansøgning hjælper Faglige Seniorer ansøgere til at kvalificere ansøgningen inden for midlernes rammer.

Læs retningslinjerne og de generelle betingelser grundigt igennem inden du søger. Er der tvivlsspørgsmål kan du sende en mail til Faglige Seniorers direktør, Palle Smed.

Download retningslinjer som pdf her