Seniorrådsvalg Fredericia 2020

Hvis du bor i Fredericia og er over 60 år, kan du stemme til seniorrådsvalget.

Du har fået en stemmeseddel og en præsentationspjece i din postkasse i slutningen af oktober.

Hvordan stemmer jeg?

Du kan stemme til Seniorrådet i Fredericia pr. brev eller digitalt.

Du kan afleverer din stemmeseddel i valgurner, der er placeret i:

  • Borgerservice på rådhuset
  • Et af de tre aktivitetscentre
  • På sundhedshuset
  • I Fredericia Idrætscenter
  • På biblioteket.

Du kan afleverer din stemmeseddel i urnerne indtil den 20. november 2020.

Du har også mulighed for at stemme digitalt. Det skal du gøre senest den 30. november 2020 klokken 23.59.

Du kan stemmer digitalt fra den 26. oktober 2020. Det kan du nemt gøre med NemId.

Herunder kan du se  kandidater, som er medlem af Faglige Seniorer.

Borgmester Jacob Bjerregaard: Derfor skal du stemme

Seniorrådet i Fredericia er vigtig i den demokratiske proces. De sikrer, at vi får truffet gode og kvalificerede valg, når det drejer sig om vores seniorer.

Fredericia Kommune har siden 1995 haft et Seniorråd, der er blevet taget med på råd, når der skal træffes beslutninger, som vedrører de ældre borgere i kommunen. Det er Seniorrådets opgave at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og være med til at styrke kontakten mellem kommunens ældre borgere og byrådet.

Alle, der er over 60 år, har valgret til Seniorrådet og kan stille op som kandidater til rådet. I Fredericia har 13 kandidater valgt at stille op til seniorrådsvalget. Jeg er glad for, at så mange har lyst til at kaste sig ud i at arbejde for de bedste forhold for kommunes seniorer. Det viser et stort engagement, og at der fortsat er stor interesse for at være en del af Seniorrådet.

Seniorrådet er et vigtigt organ for os politikere, som vi kan sparre med og tage med på råd, når vi behandler sager, der vedrører vores seniorer i kommunen.

Derfor vil jeg gerne opfordre til, at alle over 60 år stemmer til Seniorrådsvalget. Det er vigtigt at få interesserede og kvalificerede mennesker valgt ind i Seniorrådet.

Kandidater som er medlem af Faglige Seniorer

Jytte Buch

Medlem af Seniorrådet, 78 år

Grethe Lilian Rasmussen

Medlem af Seniorrådet, 73 år