Seniorrådsvalg i Tårnby 2020

Hvis du bor i Tårnby og er over 60 år, kunne du stemme til seniorrådsvalget i november 2020.

Tårnbys seniorråd består af 5 medlemmer, som er seniorernes talerør til byrådet.

Valget foregik den 19. november fra klokken 9-18.

Borgmester Allan S. Andersen: Derfor skal du stemme

Seniorrådets opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, samt at fungere som kontaktorgan mellem borgere og kommunalbestyrelse ved tilrettelæggelse af kommunens service til ældre. I praksis betyder det at seniorrådet høres i politiske sager som berører kommunens ældre borgere, og kan komme med forslag til de politiske udvalg.

Rådet holder 11 ordinære møder om året hvor der behandles spørgsmål fra bl.a. borgere, som kan danne grundlag for en principiel diskussion. Rådet holder sig orienteret om kommunale indsatser, der er relevante for ældre, og samarbejder med en række forskellige ældreklubber, pensionistforeninger, samt er engageret i landsdækkende ældrepolitiske organer, som Danske Ældreråd og Regionsældrerådet.

I samarbejde med Danske Læger Vaccinations Service A/S forestår Seniorrådet den årlige influenzavaccination af pensionister, som afvikles på bl.a. pensionistcentre for at møde så mange ældre mennesker som muligt.

Rådet står for et meget vigtigt arbejde for kommunens ældre, og for os politikere. Det skal vi alle støtte. Jeg vil opfordre alle stemmeberettigede i Tårnby om at støtte op om Seniorrådet ved at stemme til dette efterårs valg.

Kandidater som er medlem af Faglige Seniorer

Kate Rasmussen

Pensioneret plejemedhjælper, 76 år

Opnåede valg med 132 stemmer

Erik Rostell Gregersen

Medlem af Regionsrådet, 76 år

Opnåede valg med 247 stemmer