Erik Jensen, frivillig konsulent kommunegrupperne

Erik Jensen stopper som sektionsformand, men fortsætter sit virke i Faglige Seniorer som frivillig konsulent.

Masser af virkelyst: Synlighed er Eriks mærkesag

Med en lang faglig karriere i rygsækken stopper Erik Jensen som sektionsformand - men fortsætter sit virke i Faglige Seniorer som frivillig konsulent.

Senest opdateret: onsdag 6. juni 2018

Efter små ti år som sektionsformand har Erik Jensen fra Mariagerfjord valgt at stoppe som sektionsformand. Erik er nået langt med mange af sine mærkesager og mener, at det er af stor betydning for en organisation, at der sker udskiftninger i ledelsen til gavn for det videre forløb med nye ideer til udviklingen.

Der er gjort mange ting for at synliggøre Faglige Seniorer.

Erik Jensen blev født i Hune ved Blokhus for 73 år siden.

“Min mor var husbestyrerinde på et husmandssted ved Stenstrup ved Mariager, og her var 4 køer, 10 grise og 2 heste på de 10 tønder land. Petroleumslamper og vand i gården. Først i 1956 fik vi elektricitet. I 1961 flyttede vi til et større sted med 25 tønder land, og jeg kom på flere ungdomsskoleophold på grund af min polio, som jeg fik ved epidemien i 1953. Det har resten af mit liv givet mig problemer med ryggen og den ene arm. Jeg kom på revalideringsværksted i Aalborg og i maj 1961 i lære og blev udlært i 1965. En god tid – mester var en god mand.

Senere fik Erik Jensen job på mejeriet i Hobro og så som rejsemontør. I begyndelsen af 70’erne arbejdede han to et halvt år for et firma i Hannover og fik så også lært at tale tysk.

Faglig interesse starter i lærlingeklubben

“Jeg begyndte også at være aktiv i lærlingeklubben, så det var vel her min faglige interesse startede. Men jeg var god til at svejse og blev rørlægger hos Rockwool, og her var jeg faktisk i næsten 10 år. Jeg var flyttet til Arden og blev ansat på savværket. Da det brændte, kom jeg til SMS i Aarhus, hvor jeg blandt andet fik arbejde i Hvornum, 10 kilometer sydvest for Hobro, hvor der er saltboring. Det var hårdt arbejde og i 1998 ville kroppen ikke mere. Jeg stoppede som 52-årig.

Erik Jensens faglige karriere startede i 1977, da han kom i Dansk Metals afdelingsbestyrelse. I 1978 blev han næstformand. Han var i rørudvalget fra 1976 til 2000 samt i Oplysningsudvalget.

Han startede i Metal Hobros Seniorklub. Her blev han formand i 2003 samt også Regionsformand for Metal seniorerne i 2009. Sektionsformand i Faglige Seniorer i 2010, hvor jeg han er med i Forretningsudvalget.

Erik Jensen har været formand for AOF i Arden og formand for bestyrelsen for fjernvarmeværket i Arden.

Og så går der gået en del tid i Socialdemokratiet. Kollegaerne i Hovedbestyrelsen har valgt ham som deres talsmand, og han har været medlem af FU og Synligheds- projektgruppen.

Ældreråd skal fungere

Han var desuden formand for den Kommunalpolitiske projektgruppe i Faglige Seniorer, hvor han har brændt for at få ældrerådene/seniorrådene i hele landet til at fungere.

Det er vores opgave i Faglige Seniorer, at få gjort ældrerådene mere aktive.

“Mange af Ældrerådene fungerer godt, men der er altså også mange der blot legitimerer kommunalrådets beslutning uden at prøve at presse tingene i en mere ældrevenlig retning. Det er vores opgave i Faglige Seniorer, at få gjort ældrerådene mere aktive. I ældrerådene skal de ta’ nogle initiativer selv i stedet for blot at forholde sig til Kommunalbestyrelsens forslag. Får vi ikke meget mere aktive ældreråd, kan vi jo ligeså godt være dem foruden, kunne man fristes til at sige.”

“Tanken om at gøre ældrerådene frivillige i kommunerne er en rigtig skidt idé, for det er jo netop de steder, hvor man så kunne finde på at nedlægge dem, at der virkelig er et stort behov. Faglige Seniorer skal samarbejde med Danske Seniorer om at få nogle mere synlige og nogle mere udfarende ældreråd. Det vil også være noget vores medlemmer vil sætte pris på. De ønsker en stærk profilering, både lokalt og landspolitisk på det her område. Og det behøver ikke være noget der har lange udsigter, men kan sættes i værk med det samme.”

Positiv fremtid for Faglige Seniorer

Erik Jensen forlader ikke arbejdet for Faglige Seniorer, i det han fortsat virker som frivillig konsulent i Nord- og Vestjylland. “Et arbejde jeg virkelig med ydmyghed ser frem til,” lyder det.

Faglige Seniorer får større vægt i sine udtalelser, nu hvor LO og FTF har besluttet at lægge sig sammen.

“Fremtiden for Faglige Seniorer ser efter min opfattelse positiv ud. Vi har i rigtig mange år talt om synlighed. Der er gjort mange ting for at synliggøre Faglige Seniorer, men en at de tiltag som efter min opfattelse virker bedst, er oprettelsen af kommunegrupperne. Herigennem har vi store muligheder for at synliggøre os; et arbejde som jeg i mine nye opgaver vil satse meget på. En anden positiv tiltag er vort arbejde for kommunal ældrepolitik gennem ældrerådene. Også herigennem har vi muligheden for synliggørelse.”

“De nye tiltag med nyhedsbreve i stedet for vores ellers så populære blad Liv & lidt mere, synes at være faldet godt til ude hos medlemmerne, så også herigennem bliver vi mere synlige.”

“Som det sidste jeg vil nævne, er at Faglige Seniorer får større vægt i sine udtalelser, nu hvor LO og FTF har besluttet at lægge sig sammen. Det vil medføre, at vi bliver betydelig flere medlemmer og dermed også får en uundgåelig større indflydelse.”

Flere medlemmer giver også en bedre økonomi, så man kan styrke sekretariatet og medlemsplejen gennem sektionerne, klubber og kommunegrupper, mener Erik Jensen.

Den sparsomme fritid bruger han på gåture ved havnen i Hobro – som han bor tæt ved – eller ved Vesterfjord. Og så er der jo en datter og to sønner samt børnebørnene at ta’ sig af  samt hans mor på 91 år, der også bor i Hobro.

Først publiceret: tirsdag 15. maj 2018
Artiklen er sidst opdateret onsdag 6. juni 2018 kl. 10:40

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.