Efter et langt arbejdsliv er det rart at kunne trække sig tilbage på efterløn. Men før du vælger at blive efterlønner, er det en god ide at regne økonomien igennem.

På vej på efterløn? Sådan bliver dine pensioner modregnet

Din efterløn bliver næsten altid mindre, hvis du har en personlig pensionsopsparing eller en arbejdsmarkedspension. Det overrasker mange seniorer. Modregningen af pension i efterlønnen afhænger af, hvilken form for pension du får, og hvornår du er født.

Senest opdateret: tirsdag 22. januar 2019

Er du med i efterlønsordningen og overvejer at gå på efterløn, er der en masse økonomiske overvejelser, du skal gøre, inden du tager beslutningen.

Blandt andet hvilken betydning pensionsordninger har for din efterløn. Desuden har indtægter fra løn, feriegodtgørelse og andet også indflydelse på, hvor meget du kan få udbetalt.

Hvis du er født 1. januar 1956 eller senere

Er du født 1. januar 1956 eller senere, vil alle pensionsordninger som udgangspunkt nedsætte din efterløn.

Se her, hvad du kan få modregnet:

Pensionsordninger Hvis din pension udbetales som engangsbeløb eller ikke udbetales Hvis din pension udbetales løbende
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er led i et ansættelsesforhold​ 64 % af den forventede årlige pension før skat fratrækkes fra din efterløn. 64 % af den pension du får udbetalt før skat trækkes fra i din efterløn.
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er private​ 64 % af den forventede årlige pension før skat fratrækkes fra din efterløn. 64 % af den pension du får udbetalt før skat trækkes fra i din efterløn.
Pensioner med depotværdi​

(Kapitalpension og aldersopsparing)

4 % af depotet før skat trækkes fra din efterløn. 4 % af depotet før skat trækkes fra din efterløn.
Pensioner med depotværdi​

(Ratepension)

4 % af depotet før skat trækkes fra din efterløn. 64 % af den pension du får udbetalt før skat trækkes fra i din efterløn
ATP, ægtefælle- og samleverpension, børnepension og invalidepension​ Påvirker ikke din efterløn.​ Påvirker ikke din efterløn.​

Er du født før 1. januar 1956

Er du født før 1. januar 1956, bliver du modregnet på sammen måde som i skemaet ovenfor.

Dog har du mulighed for at slippe for modregning, hvis du udskyder din efterløn 2 år og derfor opfylder betingelserne for 2 års reglen. Gør du det, skal din efterløn kun modregnes for løbende udbetalte pensioner, der har været led i dit ansættelsesforhold.

Det kan for eksempel være tjenestemandspension og din arbejdsmarkedspension, der bliver udbetalt som en løbende ydelse

Læs mere om 2 års reglen

Her kan du se, hvad der bliver modregnet, hvis du opfylder 2 års reglen.

Pensionsordninger Hvis din pension udbetales som engangsbeløb eller ikke udbetales Hvis din pension udbetales løbende
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er led i et ansættelsesforhold Påvirker ikke din efterløn 55 % af den pension du får udbetalt før skat trækkes fra i din efterløn
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er private Påvirker ikke din efterløn Påvirker ikke din efterløn
Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold

(Kapitalpension og aldersopsparing)

Påvirker ikke din efterløn Påvirker ikke din efterløn
Pensioner med depotværdi, som er et led i et ansættelsesforhold

(Ratepension)

Påvirker ikke din efterløn 55 % af den pension du får udbetalt før skat trækkes fra i din efterløn
ATP, ægtefælle- og samleverpension, børnepension og invalidepension Påvirker ikke din efterløn Påvirker ikke din  efterløn

Du har ret til et bundfradrag på 15.700 kroner i 2018.

Opfylder du ikke 2 års reglen, vil alle dine pensioner indgå i beregningen af det beløb, som din efterløn bliver nedsat med.

Beregn, hvor meget du vil blive modregnet i din efterløn

På hjemmesiden www.efterloensberegner.dk kan du beregne, hvor meget du kan få i efterløn, og hvad der vil blive modregnet.

Reglerne er meget komplicerede, så vi anbefaler, at du kontakter din a-kasse. De kan bedst rådgive dig, fordi de har alle de nødvendige informationer.

Læs mere om reglerne for efterløn og modregning af feriepenge og løn på www.seniorhåndbogen.dk.

På borger.dk kan du læse mere om reglerne for modregning i efterlønnen:

Læs mere er, hvis du er født 1. januar 1956 eller senere 

Læs mere her, hvis du er født før 1956

Kilde: 3FA

Modregning i efterlønnen

Hvilke indtægter bliver modregnet i efterlønnen?
Pensioner og indtægt fra arbejde kan betyde, at du får mindre i efterløn, fordi det bliver modregnet.

Flere former for indtægter kan modregnes i din efterløn. Blandt andet:

 • Løn
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
 • Feriegodtgørelse og løn under ferie
 • Indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde for eksempel bestyrelsesarbejde
 • Pensioner

Din a-kasse kan fortælle dig, hvad der vil blive modregnet i din efterløn

Hvilke indtægter bliver ikke modregnet i min efterløn?
Det er dog ikke alle indtægter, der bliver modregnet i efterlønnen.

Disse indtægter bliver ikke modregnet:

 • ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Efterlevelseshjælp
 • Erstatninger for eksempel efter en arbejdsskade
 • Indtægt ved salg af fast ejendom
 • Forpagtningsafgift
 • Indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig og overskud af egen bolig
 • Renter, aktieudbytte, arv, gaver og gevinster
 • Underholdsbidrag
 • Invaliditetsydelse efter lov om social pension
 • Pension, der udbetales som følge af tabt arbejdsevne for eksempel svagelighedspension
 • Betaling for feriefridage, som ikke afholdes
 • Pension efter afdød ægtefælle eller samlever
 • Livsforsikringer med udbetalinger

Først publiceret: onsdag 5. september 2018
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 22. januar 2019 kl. 13:53