Fryser du?  Se hvor meget du kan få i varmetillæg

Er du på folkepension, kan du måske søge om varmetillæg. Det gælder både som ejer og lejer af en bolig. Se her, hvem der kan få varmetillæg, og hvor meget du kan få.

Det er især pensionister med en lille indtægt og en stor varmeregning, som kan få glæde af varmetillægget. Som enlig kan du få op til 9.199 kroner om året.

Hvem kan få varmetillæg?

Du kan søge om varmetillæg, hvis:

  • Du får folkepension eller er på  førtidspension efter de gamle regler før 2003.
  • Din personlige tillægsprocent er over 0 procent.

Læs også: Penge at hente: Kender du din personlige tillægsprocent?

Hvor meget kan jeg få i varmetillæg?

Hvor meget du kan få i varmetillæg afhænger af, om du er enlig eller gift eller samlevende.

Få Seniorhåndbogen gratis

  • Seniorhåndbogen er et praktisk opslagsværk med masser af nyttige informationer for dig, der er gået på pension.
  • Seniorhåndbogen findes både som bog og som online-værktøj på www.seniorhåndbogen.dk
  • Seniorhåndbogen udgives af Faglige Seniorer.
  • Seniorhåndbogen kan bestilles her

 

Varmetillægget nedsættes i takt med din personlige tillægsprocent. Se her, hvordan din personlige tillægsprocent opgøres.

Din formue har ingen betydning for, om du kan få varmetillæg.

Varmetillæg udbetales sammen med pensionen og du skal ikke betale skat af tillægget.

Varmetillæg til enlige

Du kan højst få 9.348 kroner årligt i varmetillæg i 2019, når du er enlig. Se reglerne for, hvornår du er “reel enlig”

Som enlig skal du altid selv betale de første 5.200 kroner om året.

Beregn dit varmetillæg her

Varmetillæg til par

I kan højst få 7.399 kroner årligt i varmetillæg i 2019 som gifte og samlevende pensionister.

I skal altid selv betale de første 7.800 kroner om året.

Hvis du har fået tilkendt pension efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit varmetillæg beregnes som om, du er gift.

Beregn jeres varmetillæg her

Varmetillægget nedtrappes i tre intervaller

  1. Der gives varmetillæg med 75 procent af dine udgifter mellem egenbetalingen (5.201 kroner for enlige og 7.801 kroner for par) og op til 13.300 kroner pr. år.
  2. Der gives varmetillæg med 50 procent af dine udgifter mellem 13.301 kroner og op til 17.700 kroner pr. år.
  3. Der gives varmetillæg med 25 procent af dine udgifter mellem 17.701 kroner og op til 22.000 kroner pr. år.

Der ydes ingen varmetillæg til den del af udgifterne, der overstiger 22.000 kroner pr. år. Det maksimale beregningsgrundlag kan forhøjes med 6.600 kroner pr. voksen i husstande med mere end to personer.

Hvad gives der varmetillæg til?

Varmetillæg ydes uanset opvarmningsform, og uanset om du bor i leje-, andels- eller ejerbolig. Hjælpen beregnes ud fra et gennemsnit af dine sidste tre års dokumenterede varmeudgifter. Husk derfor altid at gemme dine kvitteringer eller varmeregnskaber. Din udgifter til opvarmning af vand indgår også i beregningerne.

Hvis du får boligydelse, vil du blive kompenseret for dette fradrag ved et tillæg til din boligudgift, når boligydelsen beregnes. Hvis din kompensation i boligydelsen bliver større end det beløb, du ”mister” i varmetillæg, fradrages det overskydende beløb i dit varmetillæg.

Fjernvarme

Har du fjernvarme eller anden kollektiv varmeforsyning, beregnes dit varmetillæg dog kun på grundlag af 90 procent af din varmeregning, fordi fradraget på 10 procent dækker udgifter til drift og vedligeholdelse, som der ikke kan ydes varmetillæg til.

El-varme

Hvis dit hjem er opvarmet med el  for eksempel el-panel, varmepumpe, el-ovn eller lignende fratrækkes det årlige el-forbrug et husholdningsfradrag, som i 2019 er satserne 3.600 kroner for enlige og 4.600 kroner for samlevende og ægtepar.

Gas

Er opvarmningsformen gas er husholdningsfradraget  i 2019 er det 700 kroner for enlige og 800 kroner for samlevende og ægtepar.

Hvor søger jeg om varmetillæg?

Du søger om varmetillæg på borger.dk.

UdbetalingDanmark kan svare på dine spørgsmål om varmetillæg på telefon 70 12 80 61.

Artiklen er sidst opdateret tirsdag 22. januar 2019 kl. 14:04

Emner: