Fryser du?  Se hvor meget du kan få i varmetillæg

Er du på folkepension, kan du måske søge om varmetillæg. Det gælder både som ejer og lejer af en bolig. Se her, hvem der kan få varmetillæg, og hvor meget du kan få.

Det er især pensionister med en lille indtægt og en stor varmeregning, som kan få glæde af varmetillægget. Som enlig kan du få op til 9.199 kroner om året.

Hvem kan få varmetillæg?

Du kan søge om varmetillæg, hvis:

  • Du får folkepension eller er på  førtidspension efter de gamle regler før 2003.
  • Din personlige tillægsprocent er over 0 procent.

Læs også: Penge at hente: Kender du din personlige tillægsprocent?

Hvor meget kan jeg få i varmetillæg?

Hvor meget du kan få i varmetillæg afhænger af, om du er enlig eller gift eller samlevende.

Få Seniorhåndbogen gratis

  • Seniorhåndbogen er et praktisk opslagsværk med masser af nyttige informationer for dig, der er gået på pension.
  • Seniorhåndbogen findes både som bog og som online-værktøj på www.seniorhåndbogen.dk
  • Seniorhåndbogen er udsolgt. Men du kan få den gratis tilsendt i digital udgave - bestil her.
  • Seniorhåndbogen udgives af Faglige Seniorer.

 

Varmetillægget nedsættes i takt med din personlige tillægsprocent. Se her, hvordan din personlige tillægsprocent opgøres.

Din formue har ingen betydning for, om du kan få varmetillæg.

Varmetillæg udbetales sammen med pensionen og du skal ikke betale skat af tillægget.

Varmetillæg til enlige

Du kan højst få 9.199 kroner årligt i varmetillæg i 2018, når du er enlig. Se reglerne for, hvornår du er “reel enlig”

Som enlig skal du altid selv betale de første 5.100 kroner om året.

Beregn dit varmetillæg her

Varmetillæg til par

I kan højst få 7.284 kroner årligt i varmetillæg i 2018 som gifte og samlevende pensionister.

I skal altid selv betale de første 7.650 kroner om året.

Hvis du har fået tilkendt pension efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit varmetillæg beregnes som om, du er gift.

Beregn jeres varmetillæg her

Varmetillægget nedtrappes i tre intervaller

  1. Der gives varmetillæg med 75 procent af dine udgifter mellem egenbetalingen (5.101 kroner for enlige og 7.651 kroner for par) og op til 13.100 kroner pr. år.
  2. Der gives varmetillæg med 50 procent af dine udgifter mellem 13.101 kroner og op til 17.400 kroner pr. år.
  3. Der gives varmetillæg med 25 procent af dine udgifter mellem 17.401 kroner og op til 21.600 kroner pr. år.

Der ydes ingen varmetillæg til den del af udgifterne, der overstiger 21.600 kroner pr. år. Det maksimale beregningsgrundlag kan forhøjes med 6.500 kroner pr. voksen i husstande med mere end to personer.

Hvad gives der varmetillæg til?

Du kan få varmetillæg uanset om du bor i leje-, andels- eller ejerbolig. Du kan søge til alle opvarmningsformer for eksempel el, gas, olie og andre former for brændsel.

Du kan kun få tilskud til selve varmeudgiften og ikke til andre udgifter som for eksempel reparation af et fyr.

Hjælpen beregnes ud fra et gennemsnit af dine sidste tre års dokumenterede varmeudgifter. Husk derfor altid at gemme dine kvitteringer eller varmeregnskaber. Din udgifter til opvarmning af vand indgår også i beregningerne.

Har du fjernvarme eller anden kollektiv varmeforsyning, beregnes dit varmetillæg dog kun på grundlag af 90 procent af din varmeregning, fordi fradraget på 10 procent dækker udgifter til drift og vedligeholdelse, som der ikke kan ydes varmetillæg til.

Hvis du får boligydelse, vil du blive kompenseret for dette fradrag ved et tillæg til din boligudgift, når boligydelsen beregnes. Hvis din kompensation i boligydelsen bliver større end det beløb, du ”mister” i varmetillæg, fradrages det overskydende beløb i dit varmetillæg.

Hvor søger jeg om varmetillæg?

Du søger om varmetillæg på borger.dk.

UdbetalingDanmark kan svare på dine spørgsmål om varmetillæg på telefon 70 12 80 61.

Regneeksempel: Beregning af varmetillæg

Ægteparret Hansen har en årlig varmeudgift på 22.600 kroner = gennemsnit for de seneste tre år. De har en personlig tillægsprocent på 82. De skal selv betale de første 7.650 kroner af varmeudgiften.

I 75 % af 13.100 – 7.651 kroner = 4.087 kroner
II 50 % af 17.400 – 13.101 kroner = 2.150 kroner
III 25 % af 21.600 – 17.401 kroner = 1.050 kroner
Fuldt varmetillæg 7.287 kroner afrundet, så det kan deles med 12 = 7.284 kroner
Varmetillæg skal reduceres i forhold til ægteparrets personlige tillægsprocent på 82.

De får således udbetalt 82 % af 7.284 kroner = 5.9973 kroner (afrundet)

Det vil sige 498 kroner pr. måned.

Artiklen er sidst opdateret tirsdag 30. oktober 2018 kl. 15:08