Fremover bliver det langt mere attraktivt at tage en social- og sundhedsuddannelse: Der er sikret 9.000 praktikpladser.

Social- og sundhedsuddannelse: Aftale sikrer 9.000 praktikpladser

Ny aftale skal sætte turbo på uddannelse af social- og sundhedsassistenter og - hjælpere.

Senest opdateret: mandag 4. marts 2019

Regeringen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og FOA forsøger nu med en ny aftale at få langt flere i gang med en social- og sundhedsuddannelse. Det skal bidrage til at løse den store udfordring med at skaffe tilstrækkeligt med hænder i plejen og omsorgen for ældre og syge.

Siden 2010 er tilgangen til social- og sundhedsuddannelserne faldet med 40 procent. Derfor er det nødvendigt med en kæmpeindsats i de kommende år.

Nu håber jeg, at kommunerne virkelig tager opgaven på sig og får de unge i gang med en uddannelse.

Ole Ibsen, Landsformand for Faglige Seniorer

Flere og flere kommuner melder om stigende problemer med at rekruttere personale til ældresektoren og ser bekymret på fremtiden, hvor behovet for pleje og omsorg stiger i takt med, at der kommer flere ældre. Mange kommuner har problemer med at skaffe økonomi til det stigende behov.

Men penge gør det ikke alene. Der skal skaffes personale og det skal blandt andet ske ved at få flere til at tage en uddannelse som social- og sundhedsassistent og -hjælpere.

Landsformanden for Faglige Seniorer Ole Ibsen glæder sig over, at parterne er blevet enige en forstærket indsats.

“Det store fald i antallet af nyuddannede assistenter og hjælpere i de senere år var og er reelt en trussel mod hele ældreplejen. Og det skaber utryghed blandt de ældre. Nu håber jeg, at kommunerne virkelig tager opgaven på sig og får de unge i gang med en uddannelse.”

Ole Ibsen tilføjer, at det er nødvendigt at tiltrække flere ved at udbetale voksen-elevløn til elever over 25 år. Netop det savner Faglige Seniorer i aftalen.

9.000 flere praktikpladser I kommuner og regioner.

På finansloven for 2019 blev der afsat 40 millioner kroner til at øge kapaciteten på social- og sundhedsskolerne. Men det er også nødvendigt med flere praktikpladser.

Med den nye aftale forpligter kommunerne og regionerne sig til at skaffe 6.000 flere pladser til uddannelsen som social- og sundhedsassistenter og dertil kommer, at kommunerne vil etablere 3.000 pladser til uddannelsen som social- og sundhedshjælper.

Nu venter der en stor opgave for alle parter med at tiltrække elever til de mange nye praktikpladser.

Mona Strib, formand for FOA

Selvom det er kommunernes Landsforening, der har forpligtet kommunerne, så er det den enkelte kommune, der nu har det fulde ansvar for, at pladserne bliver etableret. Kommunerne er i forvejen hårdt presset på økonomien og har svært ved at skaffe ressourcer til at finansiere det forøgede antal uddannelsespladser. Foreløbig har parterne kun aftalt, at de vil koordinere indsatsen tæt for at nå de aftalte måltal.

”Vi er meget glade for, at det er lykkedes at lande en ny praktikpladsaftale. Det har FOA kæmpet hårdt for. Nu venter der en stor opgave for alle parter med at tiltrække elever til de mange nye praktikpladser. Det kræver både, at vi taler faget op, og at vi tilbyder gode arbejdsvilkår for social- og sundhedsansatte ude på arbejdspladserne,” siger formand for FOA Mona Strib i en pressemeddelelse.

Der skal gøres noget ved det store frafald

Social- og sundhedsuddannelserne har ikke alene svært ved at tiltrække elever. Dem, der starter på uddannelserne, falder ofte fra.

Frafaldet er dobbelt så højt som de øvrige erhvervsuddannelser. 14 procent af de elever, som starter på en uddannelse, falder i dag fra uden at have afsluttet forløbet.

Nu har parterne aftalt en styrket praktikvejledning, som kan fastholde eleverne i uddannelserne. I Finansloven er der afsat 30 millioner kroner til denne opgave.

Der iværksættes også andre initiativer for at få flere til at arbejde i ældresektoren. Flere skal på fuld tid, karrierevejene styrkes og så skal der iværksættes en image- og oplysningskampagne.

Først publiceret: onsdag 13. februar 2019
Artiklen er sidst opdateret mandag 4. marts 2019 kl. 10:09

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.