Har du et sommerhus må du gerne benytte det som helårsbolig. Men der er både fordele og ulemper, du skal være opmærksom på, inden du flytter.

Flyt i sommerhuset i hele året: Kan jeg det?

Har du planer om at flytte permanent i dit sommerhus, når du bliver pensionist, er der et par regler, du skal have styr på først. Få styr på reglerne for at flytte i sommerhus her.

Senest opdateret: tirsdag 9. april 2019

Hvis du ønsker at flytte permanent i dit sommerhus, behøver du faktisk kun at eje det et enkelt år for at få lov til at bruge det som helårsbolig – men du skal dog opfylde en række kriterier.

Tal fra oktober 2017 viser, at flere end 21.000 sommerhusejere bruger sommerhuset som helårsbolig – en stigning på 20 procent på otte år.

Hvis huset er egnet til det, du har ejet det mindst ét år og samtidig tilhører én af følgende grupper, kan du uden at søge tilladelse benytte sommerhuset hele året:

 • Du har ret til folkepension.
 • Du modtager pension (herunder tjenestemandspension) og er fyldt 60 år.
 • Du er førtidspensionist.
 • Du er efterlønsmodtager.
 • Du modtager fleksydelser.

En eventuel ægtefælle, samlever eller nært beslægtet må godt bo i sommerhuset sammen med dig, hvis du er pensionist.

Hvis du flytter fra sommerhuset, falder retten til at benytte det til helårsbeboelse bort både for dig og din partner. Du kan sidenhen flytte tilbage i sommerhuset, hvis du fortsat opfylder betingelserne.

Det er kommunen, der bestemmer

Det er altid op til kommunen at vurdere, om sommerhuset er i tilstrækkelig god stand til at fungere som helårsbeboelse. Kommunen kan eventuelt stille krav til, at du for eksempel forbedrer isoleringen, inden du flytter permanent ind.

Hvis du flytter fast ind i dit sommerhus uden, at du opfylder kravene eller har fået tilladelse til det, kan kommunen kræve, at du flytter til en helårsbolig inden 14 dage. Hvis du ikke følger anvisningen, har kommunen pligt til at indgive en anmeldelse til politiet, og så kan du blive afkrævet dagbøder, indtil du flytter fra sommerhuset.

Selvom alle betingelser er overholdt, kan der være private regler, servitutter eller andre bestemmelser, der betyder, at det enkelte sommerhus ikke kan benyttes til helårsbeboelse, det kan fx være lokalplaner, servitutter eller betingelser som for eksempel grundejerforeningen har vedtaget og fået tinglyst. I så fald har du ikke mulighed for at flytte permanent ind i dit sommerhus.

Hvad skal du overveje, inden du flytter?

Udover de lovmæssige krav er der en del andre forhold, du bør gøre dig nogle overvejelser omkring inden du flytter permanent i sommerhus.

Du vil – særligt i vinterperioden – formentlig komme til at bo mere isoleret, fordi en del af de øvrige huse vil stå tomme, butikkerne ikke holder åbent eller har begrænset åbningstid, vejene bliver ikke ryddet og offentlig transport begrænses. Derfor er det godt at prøve at bo i sommerhuset i en periode om vinteren, så meget som det nu er tilladt ifølge Planloven, inden du beslutter at sælge eller opsige din bolig og gøre sommerhuset til helårsbolig.

Du skal også vurdere, hvordan og hvor ofte du selv har brug for at komme til og fra sommerhuset. Herunder om det er let tilgængeligt enten med offentlige transportmidler eller hvor ofte og hvornår veje ryddes om vinteren, så biler kan komme rundt i området. Det gælder både, hvis du selv har brug for at komme til eller fra huset, ligesom det er relevant for, at gæster, forsyninger og eventuelt levering af varer eller serviceydelser kan komme ubesværet frem til sommerhuset.

Naboerne og netværket i sommerhusområdet er der måske ikke om vinteren, og det kan give en helt anden fornemmelse af området og en følelse af at være en af de eneste, der bor der.

Det kan derfor være en god idé at beholde dit gamle hjem et stykke tid. Så er der mulighed for at fortryde beslutningen. Overvej også den måske øgede afstand til venner, familie samt fritidsaktiviteter.

Komfort

Det kan også være, at der skal foretages en række forbedringer i sommerhuset, inden du kan rykke ind på helårsbasis, for eksempel:

 • Øget isolering, da et sommerhus ofte er ikke isoleret og tæt nok til at være komfortabelt en kold vinter.
 • En opvarmningsform, der kan klare længere perioder med kulde og alligevel holde huset varmt og tørt. Derudover at varmekilden er egnet til det, uden at det betyder alt for store udgifter til for eksempel el eller anden energikilde.
 • Bedre materialer på overflader, der måske kræver mindre vedligehold trods øget brug af boligen.
 • Bedre køkkenforhold, så der kan laves mad ubesværet også i vinterperioden og til gæster. Større køleskab og fryser, så du ikke er afhængig af at købe ind så ofte samt opbevaringsplads til både mere service og køkkenmaskiner.
 • Bedre bade- og toiletforhold, for eksempel installation af opvarmning, så det er komfortabelt også om vinteren.
 • Plads til vaskemaskine og tørretumbler.
 • Mere plads, da man i vinterperioden er mere indendørs og skal foretage sig en del andre ting end i sommer og ferieperioder, hvor man ofte er mere udendørs og ikke behøver plads til for eksempel tøjvask.

Skat og service

Det er også godt at forberede sig på, at kloakforhold, vandtilførsel og afløb måske ikke er baseret på helårsbrug og derfor kan give lidt problemer om vinteren. Det betyder også, at eventuelle udbedringer af skader på forsyningsnettet ikke prioriteres lige så højt som i områder med helårsbeboelse. Kommunen er heller ikke forpligtet til at stå for ting som snerydning og gadebelysning, og det kan risikere at give problemer for post og renovation.

Når du flytter folkeregisteradresse til sommerhuset, flytter du måske også til en ny kommune, og der kan være stor forskel, på hvor meget skat der betales i de enkelte kommuner. Derfor bør du undersøge, hvad det betyder for din økonomi, at skal du betale skat efter denne kommunes skatteniveau.

Det er også en god idé at undersøge kommunens serviceniveau. Der er stor forskel på de enkelte kommuners tilbud og prioriteringer heraf, også i forhold til både service. Der kan også være stor forskel på øvrige tilbud som for eksempel biblioteker, fritidstilbud, motion og andre tilbud særligt rettet mod seniorer i kommunen.

De servicetilbud, du er blevet tildelt i din gamle kommune, følger ikke automatisk med til en ny kommune, men hvis du bor i sommerhuset og har brug for enten hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, skal kommunen give dig det.

Hjem til den tredje alder med Faglige Seniorer

 • Faglige Seniorer samarbejder med ”Hjem til den tredje alder”, der er en kampagne skabt af Foreningen Realdania og Videncentret Bolius.
 • Formålet med kampagnen er at sætte fokus på de behov, vi har til boligen – og sætte fokus på, hvordan selvsamme behov kan ændre sig med tiden.
 • I samarbejdet med ”Hjem til den tredje alder” bringer Faglige Seniorer artikler med tips, råd og inspiration om boliger for mennesker i den tredje alder.
 • Du kan læse mere om kampagnen på hjemmesiden www.tredjealder.dk, hvor du også kan stille spørgsmål til en fagekspert.
 • Kampagnen har også sin egen side på Facebook, hvor du kan dele dine erfaringer.

Først publiceret: tirsdag 12. marts 2019
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 9. april 2019 kl. 10:50

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , og
 • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

 • Hidden
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.