Det er 8. gang, Folkemødet bliver afholdt i Allinge på Bornholm. Sidste år deltog over 100.000 i mødet. Foto: Joshua Tree.

Guide med 37 senior-tip: Det skal du opleve på Folkemødet

Over 100.000 danskere møder politikere, organisationer og virksomheder til over 1.000 arrangementer og events på Folkemødet på Bornholm. Vi har plukket 37 ud, der har fokus på seniorlivet.

Senest opdateret: mandag 24. juni 2019

Over 100.000 danskere valfarter til Bornholm for at deltage i årets folkemøde på Bornholm.

Det er 9. gang siden 2011  at gang politikere, organisationer og virksomheder og helt almindelige danskere t sætter hinanden stævne i fire dage med oplysning og oplevelser, fadøl og fest. Alt sammen for at styrke demokratiet.

Folkemødet på Bornholm

Det er 9. gang, Folkemødet bliver afholdt på Bornholm. Sidste år deltog over 100.000 i mødet. Folkemødet starter torsdag 13. juni og slutter søndag 16. juni.

Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt, oplyser arrangørerne.

Der er gratis adgang. Det samme gælder til de over 1.000 events og arrangementer, der findes sted i løbet af Folkemødets fire dage.

I 2018 deltog 1.136 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier.

Du kan hente Folkemødets app til din mobiltelefon og få alle informationer og oversigten over arrangementer og events. Klik her

Hele programmet kan ses her.

Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på skibe, i telte, under åben himmel og på restauranter spredt over et område, der strækker sig ove en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende til Danchells anlæg i nord. Og der er over tusinde arrangementer, møder, koncerter og andre event at vælge imellem.

Det er naturligvis umuligt at nå at være med i det hele.

Vi har derfor valgt 37 hits ud, hvor der er fokus på seniorlivet.

Torsdag 13. juni

Klassisk frivillig eller enkeltsagssoldat?

13:00 – 13:45

Coop

Debat – Demokrati og forvaltning – Sundhed, omsorg og forebyggelse

K4 – Coop Eventtelt

K – Kirkepladsen

Frivilligheden har udviklet sig. Hvordan byder vi de nye frivillige velkomne i de gamle foreninger?

Hvad er svaret på sundhedsvæsenets udfordringer?

13:00 – 13:45

Overlægeforeningen

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse – Demokrati og forvaltning

K7 – Akademikernes Hus

K – Kirkepladsen

Sundhedsvæsen og sygehuse er presset. Hjælper en ny struktur eller er der brug for andre løsninger?

Menneske møder maskine – kommunernes brug af ny teknologi

13:00 – 13:45

KL, HK Kommunal, Fremfærd

Debat – Demokrati og forvaltning – Retspolitik

J50 – HK-teltet

J – Kæmpestranden

Kan vi anvende ny teknologi til at udvikle velfærd og bevare retssikkerhed, retfærdighed og tillid?

Socialt udsatte – hvem er de og hvad er udfordringen?

13:30 – 14:20

Folk og Tro, Indre Mission

Debat – Socialpolitik og integration – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J43 – Folk og Tro

J – Kæmpestranden

Få indblik i socialt udsattes virkelighed, og behovet for indsats fra både samfund og frivillige

Brinkmanns Briks – Folkemøde-edition: Er du den, du husker?

13:30 – 14:30

Ældre Sagen

Foredrag/tale/interview – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J6 – Kæmpestrandens Debattelt

J – Kæmpestranden

Hvem er du, når hukommelsen svigter? Demens, identitet og erindring er på briksen

Kan velfærd digitaliseres?

13:30 – 14:30

IT-Universitetet i København

Debat – Demokrati og forvaltning

A38 – Danchells Telt

A – Danchells Anlæg

Digitaliseringen forandrer velfærdsstaten. Hvordan sikrer vi, at det kommer alle til gavn?

Selvejende organisationers rolle i fremtidens velfærdssystem

13:45 – 14:30

CFD, Selveje Danmark

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse – Socialpolitik og integration

J42 – Selveje Danmark

J – Kæmpestranden

I 150 år har selvejende udviklet velfærd. Det skal de også i fremtiden – men hvilken og med hvem?

Seniorer i foreningslivet

14:00 – 14:45

Danske Seniorer

Foredrag/tale/interview – Socialpolitik og integration

J16 – Danske Seniorer

J – Kæmpestranden

Hvordan inviterer vi flere seniorer til at deltage i foreningernes fællesskab?

Kan digitalisering give bedre dialog mellem læge og patient?

15:00 – 15:45

PLO, MedCom – Det danske sundhedsdatanet

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J25 – MedCom – det danske sundhedsdatanet

J – Kæmpestranden

Debatmøde om perspektiver og faldgruber ved bl.a. forløbsplaner, telemedicin og beslutningsstøtte.

Hvornår skal man kunne gå på pension?

15:00 – 16:00

Enhedslisten

Debat – Vækst, erhverv og beskæftigelse – Økonomi, finans og skat

C5 – Enhedslisten

C – Cirkuspladsen

Hvornår skal pensionsalderen egentlig ligge? Og skal den være forskellig?

Dine sundhedsdata – dine rettigheder!

15:00 – 16:00

Sundhedsdatastyrelsen

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J18 – #Faktaboksen

J – Kæmpestranden

Hvorfor er det godt at give sundhedsvæsenet dine data? Hvad gør vi med dem´? Hvad har du ret til?

Alderdommen 2065

15:30 – 16:15

KMD

Debat – Økonomi, finans og skat

K16 – DATABASEN

K – Kirkepladsen

Tre pensionsbosser sættes over for tre ungdomspolitikere for at diskuterer fremtidens alderdom.

Hvordan kommer vi ensomheden i Danmark til livs?

15:30 – 16:30

Røde Kors

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

G6 – Geelmuyden Kieses folkemødetelt

G – Yder-/indermolen

Hvad er de gode løsninger til bekæmpelse af ensomhed? Hvad er politikernes og civilsamfundets rolle?

Den gode afslutning på livet

15:45 – 16:30

Styrelsen for Patientsikkerhed

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J30 – Styrelsen for Patientsikkerhed

J – Kæmpestranden

Hvordan sikrer vi patienten en god afslutning på livet?

Mød robotten NAO og prøv velfærdsteknologi fra SOSU-skolerne

16:15 – 17:00

FOA, Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest

For sjov/sport – Uddannelse og forskning – Andet

D6 – FOA og Pensam

D – Ved Brandstationen

Videnscenter for Velfærdsteknologi viser velfærdsteknologi og tager en snak om (ud)dannelse

Hvordan kan vi sikre værdig pleje og omsorg i fremtiden?

17:15 – 18:00

Danske Diakonhjem, Mariehjemmene

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J42 – Selveje Danmark

J – Kæmpestranden

Hvad er vigtigst i fremtidens ældrepleje? Plejen, det sociale, økonomi, miljø og værdighed?

Fremtidens sygepleje – et bæredygtigt sundhedsvæsen i 2030

18:00 – 18:45

Dansk Sygeplejeråd

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J45 – Det Fælles Sundhedstelt

J – Kæmpestranden

Hvilke udfordringer står sundhedsvæsenet og sygeplejen overfor, og hvordan løses de frem mod 2030?

Bedre sundhed for ældre i fremtidens sundhedsvæsen

18:00 – 19:00

Lægemiddelindustriforeningen, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Ældre Sagen

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

N6 – Grønbechs Hotel: Haveteatret

N – Nørregade

Hvordan sikrer vi værdige og gode forløb for ældre patienter i fremtiden?

Velfærd – fra minimumsnormeringer til pensionsalder

19:30 – 20:15

Aarhus Universitet

Foredrag/tale/interview – Demokrati og forvaltning – Uddannelse og forskning

H6 – Aarhus Universitet – Aurora

H – Allinge Havn

Velfærdssamfundet skaber sikkerhed for borgerne – men er velfærdsstaten selv fremtidssikret?

Fredag 14. juni

Seniorarbejdsliv

10:30 – 11:30

Danske Seniorer

Debat – Vækst, erhverv og beskæftigelse – Socialpolitik og integration

J16 – Danske Seniorer

J – Kæmpestranden

Skal seniorer arbejde mere og længere? Hvad er et godt seniorarbejdsliv – og en god tilbagetrækning?

Snak om døden – og lev livet

10:30 – 12:00

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Mingle – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J45 – Det Fælles Sundhedstelt

J – Kæmpestranden

Tag samtalen om den sidste levetid, så dine ønsker efterkommes – fx med behandlingstestamente.

Er der livskvalitet i seniorbofællesskaber

12:15 – 13:00

Domea.dk

Debat – Demokrati og forvaltning – Transport og byggeri

A28 – Den Sociale Scene

A – Danchells Anlæg

Kan ensomhed forebygges og kan livskvaliteten forøges ved at tænke klogt, når vi bygger?

Værdifuld velfærd-har vi råd til det, de ældre efterspørger?

13:30 – 14:15

Dansk Erhverv

Debat – Vækst, erhverv og beskæftigelse – Socialpolitik og integration

G7 – Dansk Erhverv

G – Yder-/indermolen

Corydon, Mikkelsen, Lidegaard og Toft i debat om den gode alderdom

Hvordan møder vi fremtidige ældres krav til service

15:00 – 15:30

Forsikring & Pension

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

G3 – Forsikring & Pension

G – Yder-/indermolen

Fremtidens ældre har flere penge og vil have høj service. Kan private supplere det offentlige?

Hvordan sikrer vi en værdig ældrepleje i fremtiden?

15:00 – 16:00

KA Pleje

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

C30 – SMVdanmark

C – Cirkuspladsen

Hvordan sikrer vi de ældre, som der bliver markant flere af de kommende år, en værdig pleje?

Ældre bliver også syge af sorg

15:00 – 16:00

LEAD Agency, Det Nationale Sorgcenter

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse – Andet

G32 – MeningsMinisteriet

G – Yder-/indermolen

Hvordan kan vi blive bedre til at håndtere ældre i sorg?

Lørdag 15. juni

Døden i det nære sundhedsvæsen

09:30 – 10:00

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

F16 – Under Huden

F – Ved Folkemødehuset

Hvordan sikrer vi lighed og værdighed for de mennesker, der skal dø i eget hjem?

Rokker frivilligheden ved fagligheden i ældreplejen?

12:00 – 12:45

COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse – Uddannelse og forskning

D6 – FOA og Pensam

D – Ved Brandstationen

Kom og tag stilling til de dilemmaer, der opstår, når frivillige er en del af ældreplejen.

Når din søn bliver din hjemmehjælper

12:00 – 12:45

Københavns Professionshøjskole

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J7 – Professionshøjskolernes Strandbar

J – Kæmpestranden

Er det dig, der skal passe din demente far, når sundhedsvæsnet ikke har ressourcerne?

Det gode seniorliv – hvad skal der til?

13:30 – 14:20

Ældre Sagen, Københavns Universitet

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse – Vækst, erhverv og beskæftigelse

G30 – Københavns Universitet

G – Yder-/indermolen

Hvad er en god 3. alder, og hvordan skaber vi gode overgange fra arbejdsliv til pensionistlivet?

Det gode og sunde ældreliv – hvad er det og hvem har det?

15:00 – 15:45

Sundhedsstyrelsen

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J27 – Sundhedsstyrelsen

J – Kæmpestranden

Hvornår bliver man gammel nok til at være ældre og få et ”ældreliv”? Og hvad er et godt ældreliv?

En livsnødvendig samtale om døden

16:30 – 17:30

Det Etiske Råd, Det Nationale Sorgcenter

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J45 – Det Fælles Sundhedstelt

J – Kæmpestranden

Om at tage samtalen om vores dødelighed; at tage samtalen om livet og om det, vi ønsker os af livet.

Skal vi droppe dem der er for syge og for besværlige?

11:00 – 11:45

AskovFonden

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse – Socialpolitik og integration

J5 – Fremtidens Velfærdssamfund 2030

J – Kæmpestranden

Hvordan skal behandlingsansvaret for psykisk syge fordeles mellem kommune og region?

Velfærdssamfundets usynlige hær – pårørende

11:00 – 11:45

Pårørende i Danmark, Ældre Sagen

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J15 – Ældre Sagen

J – Kæmpestranden

Pårørende løfter mange opgaver, men hvem hjælper dem? Mød to eksperter og få den nyeste viden

70 år og stadig i job – kan og vil du?

14:00 – 14:40

Arbejdsmiljø Loungen, Videncenter for Arbejdsmiljø

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse – Vækst, erhverv og beskæftigelse

G13 – Arbejdsmiljø Loungen

G – Yder-/indermolen

Vi skal arbejde længere, men der er stor forskel på hvem, der kan, vil og får mulighed for det?

Kom og fortæl, hvad der er vigtigt for et godt ældreliv

14:30 – 15:00

Sundhedsstyrelsen

Workshop – Sundhed, omsorg og forebyggelse

J27 – Sundhedsstyrelsen

J – Kæmpestranden

Få en snak om, hvordan det er at blive ældre, og hør om ny viden om seniorer og deres sundhed

Søndag 16. juni

Mød robotten NAO og prøv velfærdsteknologi fra SOSU-skolerne

09:00 – 11:00

Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst, FOA, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest

For sjov/sport – Uddannelse og forskning – Andet

D6 – FOA og Pensam

D – Ved Brandstationen

Videnscenter for Velfærdsteknologi viser velfærdsteknologi, og tager en snak om (ud)dannelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først publiceret: tirsdag 11. juni 2019
Artiklen er sidst opdateret mandag 24. juni 2019 kl. 15:02

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.