I Faglige Seniorer er det ikke første gang, at man hører om aldersdiskrimination, når lån i banken eller realkreditinstitut skal omlægges.

Aldersdiskrimination? Ældre får nej til låneomlægning

Banker og realkredit må ikke forskelsbehandle på grund af alder, men mange ældre kommer i klemme, når de henvender sig til bank eller realkredit. Faglige Seniorer ønsker tydeligere regler.

Senest opdateret: tirsdag 2. juni 2020

Det kan give folk vanskeligheder, når en 10-årig afdragsfri periode på et realkreditlån udløber. Bankerne vil ikke altid bare omlægge lånene og dermed mindske kundernes betaling. Det har tre ældre oplevet.

De føler sig udsat for aldersdiskrimination og har klaget til Det finansielle ankenævn. Her er sagerne behandlet på det samme møde.

Vores råd er, at seniorerne skal få omlagt deres lån mens de endnu er i arbejde.

Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer

Men ankenævnet afviser de tre klagere med henvisning til, at spørgsmålet om aldersdiskrimination hører under Finanstilsynet, der holder øje med, om banker og realkredit forskelsbehandler på grund af alder.

Tilfældighed eller tendens

Det finansielle ankenævn har slet ikke været inde i en bedømmelse af, om banker og realkredit i de tre sager har forskelsbehandlet på grund af alder. De har kun set på andre omstændigheder i sagerne. Her kan nævnet ikke få øje på, at der er sket noget forkert.

“Men det er forbudt at aldersdiskriminere,” fastslår direktør Ulla Wulff Kjær fra Det finansielle ankenævn.

“Hvis en bank for eksempel siger, at du ikke kan låne en rød reje, hvis du er over den og den alder, så er det i strid med reglerne.”

Ulla Wulff Kjær mener, at det er tilfældigt, at der er behandlet tre sager om aldersdiskrimination på samme tid. Hun ser ingen tendens til, at der er begyndt at komme flere klager over aldersdiskrimination.

Brug for klarere regler

I Faglige Seniorer er det ikke første gang, at man hører om aldersdiskrimination, når lån i banken eller realkreditinstitut skal omlægges.

Forbered dig til senior-økonomi

Finansverdenens brancheorganisation, Finans Danmark, har i år udgivet en pjece om, hvordan seniorer økonomisk gør klar til næste del af deres liv.

Den hedder ”Forbered din finansielle fremtid” og kan gratis hentes her.

“Vores råd er, at seniorerne skal få omlagt deres lån mens de endnu er i arbejde. Mange oplever at det bliver vanskeligere, hvis de er på folkepension og indtægterne ikke er så store. Så det er klart, at man godt kan få mistanke om, at realkreditten eller banken først og fremmest kigger på kundens udløbsdato,” siger Faglige Seniorers direktør Palle Smed.

Han vurderer, at det er rigtig svært dokumentere, at man bliver aldersdiskrimineret.

– Banken vil jo altid kunne argumentere med, at der er foregået en almindelig kreditvurdering, hvor alder jo er en af de ting, der tæller med. Derfor kunne man overveje, om der skal indføres omvendt bevisbyrde, sådan at det bliver banken eller realkreditinstituttet, der skal bevise, at det ikke er kundens alder, der har været afgørende. Det vil gøre det lettere for kunderne at klage, hvis de mener, de er blevet uretmæssigt behandlet.

Palle Smed opfordrer til, at klagereglerne bliver forenklet, sådan at kunderne kun skal klage et sted, for at få sin sag bedømt uvildigt.

Påbud til bank

Det var Ekspres Bank, der for nogle år siden fik kritik for at forskelsbehandle. Pengeinstituttet havde på hjemmesiden skrevet, at de ydede lån til kunder mellem 20 og 69 år.

Finanstilsynet påbød, at de straks stoppede den forskelsbehandling. Det skete med følgende begrundelse:

”Der er ikke noget til hinder for, at man inddrager kundens alder som et parameter i en kreditvurdering og fx afviser at yde lån med lang løbetid til kunder over en vis alder eller ud fra en konkret vurdering afviser en kunde, som er 69 år gammel. Hvis et pengeinstitut derimod generelt nægter at indgå aftale med en kunde, alene på grund af kundens alder, vil der være tale om en adfærd, der strider imod forpligtelsen til at handle redeligt og loyalt.”

Læs om sagen her.

Det er uvist, om de tre klagere går videre med deres mistanke om aldersdiskrimination. Finanstilsynet har tidligere givet en bank en næse for at forskelsbehandle kunder på grund af alder.

Har du oplevet forskelsbehandling?

Har du i forbindelse med ansøgning om et banklån, realkreditlån, låneomlægning eller anden pengeforretning følt, at du er blevet diskrimineret på grund af alder?

Så fortæl om det på Faglige Seniorers Facebook-side – KLIK HER.

Du kan også sende en mail til bp@fagligsenior.dk

Ældre kan låne mindre

Pensionister kan generelt alt andet lige låne forholdsvis mindre end yngre. Det fremgår af regler fra Finanstilsynet. For eksempel pensionister med ejerbolig kan som udgangspunkt låne så meget, at gælden svarer til det dobbelte af deres indtægt. Yngre kan låne 3,5 gange så meget.

Se vejledning om blandt andet gældsfaktor.

Men derudover må der ikke stilles særlige krav på grund af alder. Det fremgår af den generelle lovgivning og af en bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder:

” En finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.”

Det vil blandt andet sige, at de ikke må diskriminere bestemte kunder, skriver Finanstilsynet i en vejledning om reglerne.

Se bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

se vejledning om bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

 

Først publiceret: torsdag 4. juli 2019
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 2. juni 2020 kl. 15:20

Se, hvad vi ellers skriver om:

og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.