Det er vigtigt at efteruddanne sig hele livet. Også som senior helt frem til pensionsalderen. Men kun få kommer afsted på kursus, viser undersøgelse.

Danskerne: Efteruddannelse er vigtig – også for seniorerne

Seks ud af ti danskere finder efteruddannelse vigtigt for at fastholde et job frem til pensionsalderen. Seniorer: Efteruddannelse sikrer arbejdsglæde.

Senest opdateret: mandag 14. februar 2022

Kvalifikationer skal holdes ved lige med efteruddannelse helt frem til man går på pension.

Det er en udbredt erkendelse blandt danskere i den arbejdsdygtige alder, viser en rundspørge, som Epinion har foretaget for PensionDanmark.

Det er nødvendigt at udvikle og vedligeholde sine kompetencer gennem hele arbejdslivet.

Jakob Overgaard Jørgensen, uddannelseschef i PensionDanmark

I undersøgelsen svarer 61,4 procent, at efteruddannelse er enten vigtigt, meget vigtigt eller helt afgørende for, at de kan fastholde et job frem til pensionsalderen.

”Det er en vigtig erkendelse, at det er nødvendigt at udvikle og vedligeholde sine kompetencer gennem hele arbejdslivet. Og ved at deltage i efteruddannelse kan man følge med udviklingen på sit fagområde, tilegne sig nye kompetencer og dermed udvide sine job- og karrieremuligheder,” forklarer Jakob Overgaard Jørgensen, uddannelseschef i PensionDanmark.

Til trods for den udbredte erkendelse af vigtigheden, er det kun hver femte af de adspurgte, der har været på efteruddannelse inden for det seneste år. Og det til trods for, at 88 procent af de adspurgte kan pege på en eller flere konkrete gevinster, de selv ville kunne opnå gennem efteruddannelse.

Efteruddannes helt frem til pensionen

Direktør i Faglige Seniorer, Palle Smed, siger, at efteruddannelse og opkvalificering bidrager til, at seniorer i job altid føler sig kvalificeret til at løse deres opgaver helt frem til pensionsalderen.

Fakta om efteruddannelse

* Alle virksomheder kan få 120,68 kroner i timen i VEU-godtgørelse, når de har en ansat på AMU-kurser eller læse/skrive kurser.

* Er medarbejderen også omfattet af en kompetenceudviklingsfond, så kan man få et yderligere tilskud på mellem 35 og 150 kroner i timen, afhængigt af den enkelte fond og typen af efteruddannelse. Og typisk refunderer fondene også deltagerbetalingen til virksomhederne.

* PensionDanmark administrerer 20 kompetenceudviklingsfonde, som omfatter 13.800 virksomheder med i alt 232.800 ansatte. HER kan  medlemmer få et personligt overblik over relevante efteruddannelsesmuligheder, deres uddannelseskonto og deres uddannelsesbaggrund.

* HER kan arbejdsgiverne få et lignende overblik, og kan med få klik få udbetalt tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til efteruddannelse.

* En fremskrivning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forudser, at Danmark i 2030 vil mangle 99.000 faglærte, mens der vil være et overskud af ufaglært arbejdskraft på 59.000. Se mere om fremskrivningen HER.

I undersøgelsen svarer næsten hver anden person over 56 år, at efteruddannelse er vigtigt, meget vigtigt eller helt afgørende for, at de kan fastholde et job frem til pensionsalderen.

Alligevel har over 80 procent ikke været på efteruddannelse det seneste år.

“Rigtigt mange ældre medarbejdere står nok med en fornemmelse, at den teknologiske udvikling går lige lovligt hurtigt og at de unge er bedre og hurtigere til at alt det nye. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne satser på efteruddannelse helt frem til den dag, hvor medarbejderen vælger at gå på pension eller måske går på nedsat tid i nogle år, også selv om de har overskredet pensionsalderen,” siger Palle Smed.

Vigtig at føle sig værdsat

Næsten halvdelen af seniorerne i undersøgelsen – personer over 56 år – peger på, at efteruddannelse også er vigtig for arbejdsglæden. Det mener 45 procent.

“Det, at man føler sig værdsat, har stor betydning for, hvornår den enkelte trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Og med de tilskudsmuligheder der ligger i de mange kompetenceudviklingsfonde, er udgiften for den enkelte virksomheder ganske lille, men værdien for medarbejderne rigtig stor,” siger Palle Smed.

Kompetenceudvikling skal ske løbende

I undersøgelsen fremhæver mere end hver anden bedre mulighed for jobskifte eller forfremmelse som mulighed ved efteruddannelse, mens flere end fire ud af ti peger på øget jobsikkerhed, større arbejdsglæde og højere løn.

”Vi ser gerne, at endnu flere kommer afsted på efteruddannelse, for danskerne har helt ret i deres vurdering af udbyttet. Der er dokumenteret en lang række gavnlige effekter både for medarbejder, virksomhed og samfund, og selvom man i nogle brancher har haft meget travlt det seneste år, så er det vigtigt, at kompetenceudviklingen sker løbende,” påpeger uddannelseschefen i PensionDanmark, Jakob Overgaard Jørgensen.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Epinion for PensionDanmark Spørgsmålene om efteruddannelse er besvaret af 708 respondenter over 18 år, for hvem efteruddannelse kan være relevant.

Personer, der er gået på pension eller efterløn, er sorteret fra.

Har du været på
efteruddannelse
inden for det seneste år?
Alder Alder Alder
  18-34 35-55 56+ Total
Ja 21,1% 19,4% 18,4% 19,7%
Nej 78,9% 80,6% 81,6% 80,3%
Hvor vigtig vil du sige, at efteruddannelse er for, at du kan fastholde et job frem til din pensionsalder?
  18-34 35-55 56+ Total
Helt afgørende 11,6% 10,6% 5,8% 10,0%
Meget vigtig 24,2% 20,1% 12,8% 20,0%
Vigtig 36,3% 30,3% 26,9% 31,4%
Mindre vigtig 11,1% 22,0% 22,3% 18,9%
Slet ikke vigtig 5,6% 11,0% 23,6% 11,7%
Ved ikke 11,1% 6,1% 8,6% 8,0%
Vurderer du, at du
kan varetage din
nuværende
jobfunktion frem
til din pensionsalder?
  18-34 35-55 56+ Total
Ja 60,1% 73,8% 87,3% 72,3%
Nej 39,9% 26,2% 12,7% 27,7%
Hvad forventer du,
man kan opnå ved
at efteruddanne sig?
  18-34 35-55 56+ Total
Højere løn 55,4% 39,8% 30,2% 42,6%
Øget jobsikkerhed 45,5% 49,1% 35,7% 45,6%
Større arbejdsglæde 36,4% 48,6% 45,0% 44,4%
Bedre muligheder for
at skifte job eller
blive forfremmet
60,4% 56,6% 33,5% 53,5%
Andet 1,6% 3,8% 7,7% 3,9%
Ikke noget særligt 9,3% 11,5% 16,8% 11,8%

 

 

 

Først publiceret: tirsdag 18. januar 2022
Artiklen er sidst opdateret mandag 14. februar 2022 kl. 15:50

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.