Med en digital fuldmagt kan du hjælpe familie og nære venner med digital selvbetjening.

Sådan får du digital fuldmagt

En digital fuldmagt gør det lettere at hjælpe med digital selvbetjening. Har du en fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt, kan du nu også få adgang til at hjælpe.

Senest opdateret: onsdag 2. februar 2022

Fremover bliver det nemmere at hjælpe digitalt, hvis du har en fremtidsfuldmagt eller en generalfuldmagt, som er sat i kraft.

Har du en fuldmagt, kan du for eksempel melde flytning eller holde styr på hospitalsaftaler for den, du hjælper.

Hvis du hjælper en person, som har givet dig en fuldt dækkende fremtids- eller generalfuldmagt, kan du også hjælpe med digital selvbetjening ved at få en digital fuldmagt, og dermed få adgang til de cirka 40 selvbetjeningsløsninger, som er en del af fuldmagtsløsningen i dag.

Hvad er Digital Fuldmagt?

Med en Digital Fuldmagt giver du adgang til, at en anden kan handle på dine vegne i en eller flere offentlige, digitale løsninger. Du vælger selv, hvad du vil give fuldmagt til.

Du kan for eksempel give eller få fuldmagt til at se sundhedsjournaler og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at søge boligstøtte.

Hvad kan jeg med en Digital Fuldmagt?

Når den digitale fuldmagt er oprettet, kan du herefter bruge dit eget NemID eller MitID i selvbetjeningsløsningerne, når du skal handle på fuldmagtsgivers vegne.

Med den digitale fuldmagt kan du hjælpe en pårørende med digitale opgaver som at melde flytning, søge boligstøtte og se pensionsoplysninger og udvalgte sundhedsinformationer på sundhed.dk.

Hvordan fungerer Digital Fuldmagt?

Når du har en Digital Fuldmagt, logger du på selvbetjeningsløsningen med dit eget NemId eller MitID. Herefter vælger du, om du vil handle på vegne af dig selv, eller for den, du har fuldmagt fra.

Det kan være forskelligt, hvordan du vælger at handle på vegne af fuldmagtsgiver. I nogle selvbetjeningsløsninger, skal du vælge straks, du logger dig på. I andre løsninger har du først mulighed for at vælge personen, når du er kommet længere ind i selvbetjeningen.

Hvordan får jeg en Digital Fuldmagt?

På borger.dk kan du give og anmode om digital fuldmagt 

For at anvende Digital Fuldmagt skal enten fuldmagtsgiver eller fuldmagtshaver have NemID eller MitID.

Hvis den, der skal give fuldmagt, ikke selv har NemID eller MitID, eller har svært det digitale, kan en pårørende anmode om fuldmagt via borger.dk, så kan der blive sendt et brev om anmodningen til personens folkeregisteradresse, som efterfølgende skal skrives under og sendes retur til Digitaliseringsstyrelsen. Du kan også hjælpe med at tage et billede af det underskrevne brev eller scanne det og sende det ind via Digital Post.
Når fuldmagten er oprettet, modtager du som fuldmagtshaver en bekræftelse via Digital Post.

For at give en Digital Fuldmagt skal man være:

  • Over 15 år
  • Ved sin fornufts fulde brug

Det er ikke muligt at give Digital Fuldmagt, hvis man ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at man skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt. Det er heller ikke muligt at give Digital Fuldmagt, hvis man ikke kan underskrive med enten NemID, MitID eller en håndskreven underskrift.

Hvad gør jeg, hvis jeg har en fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt?

Hvis du har en fuldt dækkende fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft, eller en generalfuldmagt, kan du få fuldmagt til digital selvbetjening via Digital Fuldmagt på borger.dk.

Arbejdsgangen er lidt bøvlet:

Du skal logge på Digital Fuldmagt med dit eget NemID eller MitID og anmode om fuldmagt.

Når du har valgt hvem, hvilke fuldmagter, og hvor længe den skal være gyldig, skal du ved sidste trin krydse af, at anmodningen skal sendes som fysisk post.

Når personen, som du har fået en general- eller fremtidsfuldmagt af, modtager anmodningsbrevet på sin folkeregisteradresse, skal du selv underskrive brevet på vegne af fuldmagtsgiver og returnere den nødvendige dokumentation for oprettelse til Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post eller brevpost.

Du kan søge om adgang her

Her kan Digital Fuldmagt blandt andet bruges:

Økonomi
Selvbetjening i ATP Livslang Pension (borger.dk eller privat.atp.dk)
Telefonisk og skriftlig kontakt til ATP Livslang Pension
Selvbetjening i Din Pension (borger.dk)
Telefonisk kontakt til Pension, Udbetaling Danmark

Sundhed og sygdom
Selvbetjening i Det Danske Vaccinationsregister (fmk-online.dk)
Læseadgang til Det Danske Vaccinationsregister (fmk-online.dk)
Læseadgang til Min Log (fmk-online.dk)
Selvbetjening i Fælles Medicinkort (via appen Medicinkortet)
Læseadgang til Fælles Medicinkort (via appen Medicinkortet)
Selvbetjening i Kommunens social- og sundhedsportal (borgerportalen hos kommunen)
Handlingsfuldmagt til Kommunernes Ydelsessystem, Ydelser på kontanthjælpsområdet (borger.dk)
Selvbetjening til lægevalg og skift af sygesikringsgruppe (borger.dk)
Selvbetjening til Mit Sygefravær (mitsygefravaer.dk)
Sundhed.dk – Læseadgang til aftaler (kun for Region Nordjylland og Region Midtjylland)
Sundhed.dk – Læseadgang til billedbeskrivelser fra offentlige sygehuse
Sundhed.dk – Selvbetjening til Coronapas
Sundhed.dk – Læseadgang til e-journal fra offentlige sygehuse
Sundhed.dk – Læseadgang til laboratoriesvar
Sundhed.dk – Læseadgang til Min log
Sundhed.dk – Læseadgang til stamkort

Bolig og flytning
Selvbetjening i Din boligstøtte, Udbetaling Danmark (borger.dk)
Selvbetjening til at bestille bopælsattest (borger.dk)
Selvbetjening til at foretage flytning til udlandet (borger.dk)
Selvbetjening til at foretage indenrigsflytning (borger.dk)
Selvbetjening til at registrere indflytning på din adresse (borger.dk)
Selvbetjening til at forespørge på personer på din adresse (borger.dk)
Selvbetjening til at ændre adressebeskyttelse (borger.dk)
Selvbetjening til at søge bygge- og miljøtilladelser (bygogmiljoe.dk)

Samfund og rettigheder
Selvbetjening til at indsætte/ophæve markering af kreditvarsel i CPR (borger.dk)
Selvbetjening til at bestille Personattest, Fødsels- og dåbsattest, og Vielsesattest (borger.dk)
Selvbetjening til at begære registerindsigt i CPR (borger.dk)
Selvbetjening til at begære registerindsigt i Personregistret (borger.dk)
Selvbetjening til skrotning af bil via Digital Udbetaling og Skrotningsattest (digitalskrotning.dk)

Først publiceret: onsdag 2. februar 2022
Artiklen er sidst opdateret onsdag 2. februar 2022 kl. 12:46

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.