Modregning kan stadig ske, hvis man har andre indtægter fx fra en ATP, ratepension, livrente, arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, aktie- og kapitalindkomst.

Stop for modregning i pensionen: Hvem får glæde af de nye regler

Se her, om du vil få glæde af, at arbejdsindtægt inden længe ikke længere bliver modregnet i din pension.

Senest opdateret: mandag 6. november 2023

Fra 1. januar 2023 var det slut med modregning af ægtefælle og samlevers arbejdsindtægt i folkepension, førtidspension og seniorpension.

i juni 2023 blev en ny lov vedtaget, som betyder, at folkepensionister ikke længere vil blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, når de selv arbejder.

Loven får virkning fra januar 2024 og kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

I løbet af 2023 vil din løn fortsat blive modregnet i folkepensionen efter de regler, vi kender i dag. Når loven træder i kraft i januar 2024, vil din pension for 2023 blive reguleret.

Vi har spurgt Faglige Seniorers socialrådgiver Lea Munk Staugaard, om alle pensionister i arbejde fremover vil få mere i pension.

Vil alle få mere i pension?

Betyder det så, at alle pensionister i arbejde kommer til at få mere i folkepension?

”Langt de flest folkepensionister får en forbedring med den nye lov. Modregning kan dog fortsat ske, hvis man har andre større indtægter for eksempel fra ATP, ratepension, livrente, arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, aktie- og kapitalindkomst eller lignende,” svarer socialrådgiver Carsten Riis.

“Modregningen kan undgås eller mindskes ved at udskyde eksempelvis ATP og udbetaling af ratepension til et senere tidspunkt eller til udbetaling over en længere periode.”

Her får du et overblik over, hvordan øvrige indtægter bliver modregnet:

Folkepensionens grundbeløb

Folkepensionens grundbeløb er på 6.694 kroner.

Grundbeløbet vil altid komme til udbetaling, og der sker ikke modregning.

Pensionstillægget

Pensionstillægget er 92.920 kroner om året før skat for enlige. Et par kan højst få 47.556 kroner hver.

Når den nye lov bliver vedtaget, vil indtægt fra arbejde vil ikke længere bliver modregnet i pensionstillægget. Uanset hvor meget du arbejder og hvor meget, du tjener.

Men dit pensionstillæg kan blive reduceret, hvis du har andre indtægter fra ATP, ratepension, livrente, tjenestemandspension, aktie- og kapitalindkomst over en vis grænse.

Grænsen for indtægt for enlige: 92.940 kroner. Pensionstillægget bortfalder ved indkomst over 392.100 kroner

Grænse for indtægt par: 182.900 kroner til sammen. Pensionstillægget bortfalder helt, hvis indtægterne er over 480.100 kroner om året til sammen.

Vær opmærksom på, at aldersopsparing IKKE bliver modregnet.

Personlig tillægsprocent

Din personlige tillægsprocent påvirkes også af indtægt. Det gælder både arbejdsindtægt, indtægter fra ATP, ratepension, livrente, tjenestemandspension samt aktie- og kapitalindkomst over en vis grænse.

Den personlige tillægsprocent anvendes, når du får beregnet varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck og mediecheck. Hvis din personlige tillægsprocent for eksempel er 65 procent, vil du kun kunne få 65 procent af ældrechecken.

Grænsen for indtægt for enlige: 35.000 kroner. Herefter falder den personlige tillægsprocent og bortfalder ved 0% ved indkomster over 89.700 kroner.

Grænse for indtægt par: 69.200 kroner samlet. Herefter falder den personlige tillægsprocent og bortfalder ved 0% ved fælles indkomster over 179.700 kroner.

Boligydelse

Boligydelsen bliver ikke påvirket af den nye lov. Arbejdsindtægt og øvrige indtægter vil fortsat påvirke din boligydelse på samme måde som i dag.

Vi følger løbende de nye regler og skriver om de i vores nyhedsbrev. 

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev gratis her

Spørg socialrådgiveren om sociale pensioner

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge socialrådgiver Lea Munk Staugaard om folkepension, førtidspension og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Først publiceret: tirsdag 28. februar 2023
Artiklen er sidst opdateret mandag 6. november 2023 kl. 13:09

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , , , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.