Vi har samlet svar på dine spørgsmål om seniorpension.

Seniorpensionist: Her er dine rettigheder

Seniorpensionsguide med nyttig viden til seniorpensionister med svar på de mest almindelige spørgsmål.

Senest opdateret: tirsdag 21. maj 2024

Denne guide er til dig, der allerede er tilkendt seniorpension og gerne vil kende reglerne.

Hvem kan få seniorpension

Seniorpension kan bevilges, når du har 6 år eller mindre til din folkepensionsalder.

For at få seniorpension skal du have været på arbejdsmarkedet i 20-25 år og have en nedsat arbejdsevne, så du højst kan arbejde 15 timer om ugen.

 Du kan søge om seniorpension på borger.dk

Hvordan beregnes seniorpensionen?

Som udgangspunkt får du 20.370 kroner om måneden (2024) før skat som enlig og 17.315 kroner om måneden (2024), hvis du er samlevende.

Seniorpensionen kan dog nedsættes, hvis du har indtægter udover seniorpensionen.

Seniorpension for enlige

Seniorpensionen er for enlige 20.370 kroner om måneden (2024) og 244.440 kroner om året (2024). Beløbet er før skat.

Du kan have andre indtægter på op til 86.900 kroner (2024), før din seniorpension sættes ned.

30% af det beløb, du tjener eller modtager over 86.900 kroner (2024), bliver modregnet i din seniorpension.

Hvis du har indtægt over 901.700 kroner (2024), får du intet i seniorpension.

Du bliver modregnet af alle indtægter som løn, honorarer, indtægter fra aktier, kapitalindkomst, tjenestemandspension, arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, løbende udbetaling af tab af erhvervsevne, underholdsbidrag m.v.

Eksempel

Du er enlig og tjener i 2024 100.000 kroner udover din seniorpension.

Indtægt på 100.000 kroner minus fradrag på 86.900 kroner = 13.100 kroner.

Nedsættelse på 30 % af fradraget på 13.100 kroner = 3.930 kroner.

Din årlig seniorpension på 244.400 kroner fratrækkes 3.930 kroner = 240.470 kroner.

Din nedsættelse er årligt 3.930 kr. og din månedlige seniorpension er derefter 20.039 kroner.

Seniorpension for samlevende

Seniorpensionen for samlevende er 20.370 kroner om måneden (2024) og 244.440 kroner om året (2024). Beløbet er før skat.

Du og din samlever kan tilsammen have indtægter på op til 138.000 kroner (2024) kroner årligt, før din seniorpension sættes ned. Din samlevers arbejdsindtægt modregnes ikke.

Hvis din samlever ikke er pensionist

Der ses altid bort fra din samlevers arbejdsindtægt. Den bliver ikke modregnet. Det gælder for løn, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og fleksydelse.

Andre indtægter fra aktier, kapitalindkomst, tjenestemandspension, arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, løbende udbetaling af tab af erhvervsevne, underholdsbidrag m.v. bliver modregnet.

30% af det beløb, I tjener eller modtager over 138.000 kroner (2024), bliver modregnet i din seniorpension, hvis din samlever ikke er pensionist.

Det betyder, at du får nul kroner i seniorpension, hvis I tilsammen har indtægter for 830.600 kroner (2024) kroner.

I beregningen ses der bort fra beløb under 267.012 kroner (2024) og over 540.812 kroner, når din samlevers indkomster skal opgøres. Det betyder, at uanset hvor høj en indtægt, din samlever har, så medtages maksimalt 273.800 kroner.

Eksempel

Du er tilkendt seniorpension og bor sammen med din kæreste. Din kæreste er i fleksjob og modtager derudover 5.000 kroner månedligt i tabt arbejdsfortjeneste.

Da ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt fra 2023 ikke længere indgår i beregningen af seniorpension, påvirker din kærestes lønindtægt og fleksløntilskud ikke din førtidspension. Din kærestes tab af erhvervsevneudbetaling er årligt 60.000 kroner (12 x 5.000), hvilket er under 267.012 kroner. Du får derfor det fulde beløb i seniorpension for gifte/samlevende på 17.315 kroner (2024).

5% af det beløb, I tjener eller modtager over 138.000 kroner om året (2024), bliver modregnet i din førtidspension, hvis din samlever er pensionist.

Det betyder, at hvis du bor sammen med en pensionist, mister du din førtidspension, når I tilsammen har indtægter for 1.523.200 kroner (2024).

Skal man betale skat af seniorpension?

Du betaler skat af din seniorpension.

Det er vigtigt, at din forskudsopgørelse er opdateret med dine forventede indtægter, så din seniorpension kan beregnes korrekt, og du undgår at skulle betale noget tilbage.

I slutningen af maj – når fristen for rettelser til årsopgørelsen er afsluttet – får du en pensionsopgørelse fra Udbetaling Danmark.

Hvad bliver modregnet i seniorpensionen?

Disse indtægter bliver modregnet i din seniorpension:

 • Din egen arbejdsindtægt (men ikke din samlevers arbejdsindtægt)
 • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspension, ratepension og kapitalpension
 • Udbetalinger fra tjenestemandspension
 • Løbende udbetaling af tab af erhvervsevne (men ikke engangsbeløb)
 • Underholdsbidrag
 • Positive renter fra pengeinstitutter
 • Aktieindtægt over 5.000 kroner for enlige og over 10.000 kroner for samlevende.

Din ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt bliver ikke modregnet i seniorpensionen. Det gælder for løn, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og fleksydelse.

Dine hjemmeboendes børns indtægter bliver heller ikke modregnet i seniorpensionen. Vær opmærksom på at boligydelse mv. bliver påvirket af hele husstandens indtægt, dog ikke indtægt fra fritidsjob, når barnet er under 18 år.

Aktiesparekonto bliver heller ikke modregnet i din seniorpension.

Må jeg arbejde som seniorpensionist?

Hvis du har lyst og overskud, er det en rigtig god idé at arbejde, selvom du er tilkendt seniorpension. Du møder andre mennesker og føler, at du udretter noget. Det gør godt for de fleste.

Hvis du i en længere periode arbejder over 15 timer ugentligt i gennemsnit eller har haft tjent cirka 19.300 kroner om måneden (2024), kan din seniorpension gøres hvilende. Udbetaling Danmark giver Seniorpensionsenheden i ATP automatisk besked om dine indtægter.

Du kan også selv bede Seniorpensionsenheden om at sætte din seniorpension på pause.

Du mister ikke retten til seniorpension, men den er sat på pause, mens du har en indtægt, hvor du kan forsørge dig selv.

Enlig

Du kan tjene op til 86.900 kroner årligt, før din seniorpension sættes ned.

30% af det beløb, du tjener eller modtager over 86.900 kroner, bliver modregnet i din seniorpension.

Hvis du har indtægt over 901.700 kroner, får du intet i seniorpension.

Modregningen sker for alle former for indtægter. Både løn, honorarer, indtægter fra aktier, kapitalindkomst, tjenestemandspension, arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, løbende udbetaling af tab af erhvervsevne, underholdsbidrag m.v.

Eksempel

Du er enlig og arbejder og tjener i 2024 70.000 kroner udover din seniorpension. Derudover har du andre indtægter for 30.000 kroner tilsammen = 100.000 kroner.

Indtægt på 100.000 kroner minus fradrag på 86.900 kroner = 13.100 kroner.

Nedsættelse på 30 % af fradraget på 13.100 kroner = 3.930 kroner.

Din årlig seniorpension på 244.400 kroner fratrækkes 3.930 kroner = 240.470 kroner.

Din nedsættelse er årligt 3.930 kr. og din månedlige seniorpension er derefter 20.039 kroner.

Du kan altså tjene 100.000 kroner og kun miste 3.930 kroner i seniorpension.

Samlevende

Du og din samlever kan tilsammen have indtægter på op til 138.000 kroner årligt, før din seniorpension sættes ned. Din samlevers arbejdsindtægt modregnes ikke.

Eksempel

Du er tilkendt seniorpension og bor sammen med din kæreste. Du arbejder 10 timer ugentligt og tjener 90.000 kroner om året. Din kæreste er i fleksjob og modtager derudover 60.000 kroner årligt i tabt arbejdsfortjeneste.

Da ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt fra 2023 ikke længere indgår i beregningen af førtidspension, påvirker din kærestes lønindtægt og fleksløntilskud ikke din seniorpension.

Indtægt 150.000 kroner (90.000 + 60.000) minus fradrag på 138.000 = 12.000

Nedsættelse på 30% af fradraget på 12.000 kroner = 4.000 kroner

Din årlige seniorpension på 207.780 kroner fratrækkes 4.000 kroner = 203.780 kroner.

Du kan altså tjene 90.000 kroner og kun miste 4.000 kroner i seniorpension.

Du kan beregne din seniorpension på borger.dk

Kan man søge tillæg, når man er seniorpensionist, fx hvis man skal flytte eller får en stor tandlægeregning?

Når du får seniorpension, kan du søge om enkeltydelse, hvis du har udgifter, som du ikke selv kan betale.

Du kan blandt andet søge enkeltydelse til

 • Husleje
 • El
 • Samværsudgifter
 • Indbo
 • Flytning, hvis flytningen forbedrer din bolig- eller jobsituation
 • Medicin
 • Behandling hos tandlæge, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp til udgifter, som du allerede har betalt eller har aftalt at betale.

Du kan kun få bevilget enkeltydelse, hvis du eller din ægtefælle ikke selv kan betale for udgiften via indtægter, opsparing, formue, afdragsordning, privat forsikring eller lån. Hvis du er samlevende – men ikke gift – har din samlevers formue eller indtægter ikke betydning for din ansøgning om enkeltydelse.

Du søger om enkeltydelser på borger.dk

Boligstøtte

Du kan også søge boligstøtte, hvis du bor til leje eller i andelsbolig.

Beregn boligstøtte her

Kan man være selvstændig og seniorpensionist?

Du kan godt starte eller fortsætte selvstændig virksomhed som seniorpensionist.

Indtægten vil dog påvirke din seniorpension.

Du kan som enlig tjene 86.900 kroner (2024), før din seniorpension nedsættes.

Hvis du er samlevende, kan I tilsammen tjene 138.000 kroner om året (2024), før din seniorpension påvirkes.

Din samlever arbejdsindtægt medregnes aldrig.

Din seniorpension kan gøres hvilende, hvis du i en længere periode har tjent 19.300 kroner om måneden (2024). I en forsøgsperiode til og med 2025 kan seniorpensionen ikke frakendes, selvom man arbejder på fuld tid.

Hvilken forskel er der på at være enlig og gift eller samlevende som seniorpensionist?

Der er stor forskel på det beløb, som enlige seniorpensionister og samlevende førtidspensionister får.

Som udgangspunkt får du 20.370 kroner om måneden (2024) som enlig og 17.315 kroner om måneden (2024) kroner før skat, hvis du er samlevende.

Er du enlig, bør du kende reglerne for at være reelt enlig, hvis du får en kæreste eller god ven. Ellers risikerer du at skulle betale førtidspension (og eventuel boligstøtte og børnebidrag) tilbage.

Du har oplysningspligt til Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension.

Som enlig er det ikke nok, at du er den eneste med folkeregisteradresse på bopælen.

Du skal også sikre dig, at du ikke har fælles husførelse med andre. Det vil sige, om I deles om madlavning, indkøb og praktiske opgaver, selvom I bor hver for sig. I skal også sørge for at jeres økonomi er opdelt.

Du kan blive betragtet som samlevende med personer, som du ikke er kæreste eller gift med.

Eneste undtagelse er personer, som du ikke ville kunne indgå ægteskab med. Altså kan du godt bo sammen med din far, mor eller bror og samtidig blive betragtet som enlig.

Betyder formue noget for seniorpensionen?

Formue og arv påvirker ikke din seniorpension.

Du kan altså arve eller få store pengegaver, uden at din seniorpension sættes ned.

I beregningen af seniorpension indgår kun skattepligtige indtægter. Arv og pengegaver betaler man kun afgift af.

Vær opmærksom på, at renteindtægter og almindeligt aktieafkast tæller, som skattepligtig indtægt, som indgår i beregningen af din seniorpension.

Hvad må man eje, når man er på seniorpension?

Formue og værdi af dine ejendele, som hus og bil påvirker ikke din seniorpension.

Dog vil indtægter fra renter eller eventuelle lejeindtægter over et vist beløb blive medtaget som indtægt i beregning af din seniorpension.

Kan man tage seniorpension med til udlandet?

Hvis du flytter til udlandet, kan du i nogle situationer få din seniorpension med.  

Hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et EU-land, har du ret til at tage din pension med til udlandet. Det gælder dog kun, hvis du har boet mindst 3 år i Danmark fra du fyldte 15 år, og til du fik tilkendt pension.

Du har pligt til at fortælle Udbetaling Danmark, hvis du rejser til et land udenfor EU, EØS og Schweiz i mere end 2 måneder. 

Du kan opholde dig i udlandet i op til 6 måneder på et år, uden at det får betydning for din seniorpension. Du skal dog reelt bo i Danmark og være tilmeldt folkeregisteret her. 

Kan man få udbetalt ATP, når man er på seniorpension?

Du får først udbetalt din pension fra ATP, når du når folkepensionsalderen.

Det er ikke muligt at få din ATP Livslang Pension udbetalt før folkepensionsalderen.

Det gælder også, hvis du for eksempel får tilkendt førtidspension, lider af en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark.

Der indbetales 300 kroner om måneden til ATP, når du er førtidspensionist (2024). Du indbetaler automatisk 1/3 og Udbetaling Danmark 2/3.

Kan seniorpensionister få pensionistrabat?

Nogle museer, biografer, forlystelser og virksomheder giver pensionistrabat eller aldersrabat.

Hvert sted bestemmer selv, om de vil give rabat, og hvem der kan få rabatten.

Det betyder, at nogle steder med pensionistrabat ikke giver rabat til førtidspensionister, seniorpensionister og pensionister på tidlig pension.

Men der, hvor der også er rabat til pensionister under 67 år, er der behov for bevis for, at man er pensionist. Der kan du bruge pensionistbeviset, DSB legitimationskortet eller anden dokumentation.

Nogle kommuner tilbyder, at pensionister kan få et pensionistbevis. Det kan for eksempel bruges som dokumentation i forbindelse med pensionistrabatter.

Der er ikke billede på pensionistbeviset.

Pensionistbevises kan fås i Borgerservice i de kommuner, som tilbyder kortet.

Læs mere om pensionistbevis på borger.dk

Hvordan modregnes tab af erhvervsevne? (engangsbeløb og løbende udbetaling)

Løbende udbetalinger fra tab af erhvervsevne medtages som indtægt og modregnes sammen med de øvrige indtægter.

Et engangsbeløb betegnes som formue og ikke som indtægt.

Derfor påvirker det ikke din seniorpension, fordi formue ikke modregnes.

Dog vil renter og afkast fra værdien af engangsbeløbet blive betegnet som indtægter, og de vil derfor indgå i beregningen af seniorpensionen.

Hvad er skånejob og klapjob?

Når du er på seniorpension, kan du tage et almindeligt arbejde, men har du særlige behov, kan du måske have glæde af et skånejob eller et klapjob.

Skånejob

Et skånejob er et arbejde, der tager hensyn til, at du ikke kan arbejde helt som alle andre. Jobcentret giver et tilskud til lønnen i et skånejob.

Du forhandler selv løn med arbejdspladsen, og det er en god ide, at få hjælp af din fagforening.

Arbejdspladsen betaler din løn, men får et tilskud fra jobcentret. Du kan få løntilskud til et skånejob, indtil du når din folkepensionsalder.

Det er også mulighed for at starte i en praktik for at finde ud af, om du og arbejdspladsen er et godt match.

Der også mulighed for mentorstøtte, hvis du for eksempel i starten har brug for ekstra introduktion eller vejledning til arbejdsopgaver eller at vænne dig til at gå på arbejde.

Læs mere om skånejob og løntilskud til førtidspensionister på borger.dk

KLAPjob

KLAPjob er en organisation, der hjælper førtidspensionister og fleksjobbere med at få et job.

KLAPjob har aftaler med flere virksomheder, som er gode til at tilpasse opgaverne til dig, der ikke kan arbejde helt som alle andre. Du kan læse mere på www.klapjob.dk

Hvornår går man fra seniorpension til folkepension?

Som seniorpensionist overgår du automatisk fra seniorpension til folkepension.
Du får seniorpension i hele måneden, hvor du når din folkepensionsalder, og fra den 1. i måneden efter din fødselsdag, er du folkepensionist.

Folkepensionen er ligesom seniorpensionen bagudbetalt.

Hvad er forskellen på førtidspension og seniorpension?

Seniorpension er førtidspension for seniorer. Satser og mange af reglerne er de samme.

Men det er dog lidt lettere at få tilkendt seniorpension end førtidspension, hvis du er over 61 år.

Hvad er forskellen på førtidspension og seniorpension?

Seniorpension er førtidspension for seniorer. Satser og mange af reglerne er de samme.

Men det er dog lidt lettere at få tilkendt seniorpension end førtidspension, hvis du er over 61 år.

Arbejdsevne

Kravet til arbejdsevnen er, at du højst kan arbejde 15 timer om ugen.

Der er ikke krav om, at du skal i arbejdsprøvning.

Din arbejdsevne vurderes ud fra dit seneste job. Har du for eksempel arbejdet, som tømrer på byggepladser og nu kun kan arbejde 13 timer om ugen på grund af smerter, så er det ligegyldigt, at du måske godt kunne arbejde flere timer, hvis du fik et skrivebordsarbejde.

Arbejde på seniorpension

Når du er på seniorpension, må du maksimalt arbejde 15 timer om ugen. Du må højst tjene, hvad der svarer til cirka 19.375 kroner om måneden over en 3-måneders periode. (232.500 kroner årligt i 2024).
Hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen, kan din pension blive sat på pause. Du mister ikke retten til seniorpension, men den gøres hvilende.

Det er en væsentlig forskel til førtidspension, hvor du kan arbejde flere timer.

Både førtidspensionister og seniorpensionister får modregnet lønnen i pensionen, når de arbejder.

Ventetid

Du har krav på at få et svar på din ansøgning til seniorpension inden 6 måneder.
En ansøgning på førtidspension kan trække ud – ikke mindst på grund af arbejdsprøvninger.

Spørg socialrådgiveren om seniorpension

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge socialrådgiver Lea Munk Staugaard om seniorpension, førtidspension, folkepension og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Først publiceret: tirsdag 16. april 2024
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 21. maj 2024 kl. 11:00

Se, hvad vi ellers skriver om:

og
 • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

 • Hidden
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.