Ældreboliger i Horsens Kommune

Vi får besøg af borgmester Peter Sørensen, seniorrådsformand Svend Aage Hansen samt direktør i ALBO Michael Meldgaard, hvor vi får et oplæg fra hver af dem og derefter er der debat.

  • Hvordan vi sikrer nok ældreboliger, der er egnede for pensionister, både bevægelsesmæssigt, når man ikke mere er så rask?
  • Hvordan man sikrer, at man kan blive boende i egen bolig så længe som muligt?
  • Det er vigtigt at forholde sig til, hvor tilgængelige boligerne er, og hvordan indretningen tager højde for bevægelseshæmmede seniorer og meget mere.

Venlig hilsen

Faglige Seniorer Horsens Lokalforening
Joan Briesemeister