Ekstraordinær generalforsamling

Faglige Seniorer i Haderslev indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Valg af:

  1. Formand for 2 år
  2. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
  3. 1 bilagskontrollant for 1 år
  4. 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år

3. Eventuelt

Venlig hilsen fra bestyrelsen
Anna Rosendahl
Grethe Jessen
Ingrid Lauritsen
Søren Rishøj Jakobsen

Faglige Seniorer er vært ved kaffe og brød i forbindelse med generalforsamlingen og det efterfølgende møde med Sydtrafik.