En plads i Seniorrådet i Silkeborg Kommune, er det noget for dig?

En plads i Seniorrådet i Silkeborg Kommune, er det noget for dig?

Hvis det er tilfældet, så vil Faglige Seniorer gerne invitere dig til et informationsmøde, hvor du får viden om, hvad et Seniorråd er, og hvilken indflydelse man har som medlem.

PROGRAM:
1. Velkomst v/ Sektionsformand Bjarne Nielsen
2. Lovgrundlaget for Ældrerådets virksomhed
3. Erfaringer fra 8 år i et Ældreråd
4. Hvordan bliver jeg kandidat
5. Hvilken hjælp kan jeg få fra Faglige Seniorer
6. Tak for i dag.

Hvis du vil deltage i mødet, finder det sted hos:
3F, Granhøjvej 16, 8600 Silkeborg.
Tirsdag den 17. august fra kl. 09.30 – 11.30.

Vi er vært ved en gang kaffe m/brød.

Sidste frist for tilmelding er den 4. august 2021 på nedenstående blanket.

På vegne af Faglige Seniorer, Sektion Århus Midt-Øst
Bjarne Nielsen, Sektionsformand