Førstehjælpskursus for seniorer

Formål
Formålet med at deltage i et førstehjælpskursus er at lære at give korrekt og effektiv førstehjælp i tilfælde af skade eller sygdom.
Kurset lærer deltagerne om at identificere og håndtere alvorlige tilstande, såsom hjertestop, kvælnings- og brudskader, samt at bruge forskellige førstehjælpsudstyr og teknikker.
Deltagerne lærer også at vurdere en persons tilstand og træffe beslutninger om, hvorvidt de skal ringe efter professionel hjælp.
Målet er at øge deltagernes evne til at håndtere livstruende situationer og redde liv.
Kursets indhold
Kurset kommer til at bestå af følgende emner:
• Førstehjælpens 3 hovedpunkter
• ABC metoden
• Hjerte-lunge-redning til voksne
• Brug af hjertestarter (AED)
• Alarmering til 1-1-12
• Psykisk førstehjælp til tilskadekomne
• STROKE
• Stabilt sideleje
Incl. forplejning: Sandwich, kaffe og vand!