Frikommuneforsøget i Middelfart med mere…

Program:

Kl. 9.45:  Velkomst og kaffe m/brød
Kl. 10.00:  Frikommuneforsøget på ældreområdet i Middelfart Kommune.

Vi har inviteret programchef Sten Kock-Hansen til at orientere om det spændende forsøg, og hvilke muligheder der er for medinddragelse.

Kl. 11.00: Der er valg til ældrerådet den 12. oktober 2021 og vi har derfor inviteret formanden for ældrerådet Flemming Enevoldsen til at fortælle om arbejdet i ældrerådet og hvordan opstilling af kandidater og selve valghandlingen vil komme til at foregå.

Vi ved allerede nu, at en af de store opgaver for ældrerådet bliver frikommuneforsøget.
Vi slutter formiddagen med præsentation af den nye konsulent fra Faglige Seniorer.
Jan Skougaard og en snak om fremtiden for kommunegruppen, herunder også samspillet med Faglige Seniorers sektion på Fyn.