Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægter, dagsorden lægges på FOAs hjemmeside 4uger før, der vil være papir dagsorden på mødet.
Klubben er vært ved smørrebrød øl og vand efter generalforsamlingen.