Generalforsamling med spisning

Dagsorden kan ses på FOA Holstebros hjemmeside under aktiviteter 14 dage før generalforsamlingen.

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let traktement.