Kom og få indflydelse

Vi starter Mødet med en let frokost kl 12
Repræsentantskabsmøde i henhold til gældende vedtægter.:
Dagsorden udsendes til klubberne medio juli måned.
Forslag til dagsorden skal indsendes senest 14 dage før repræsentantskabsmødet, med skriftlig
Vi håber i bestyrelsen at alle både nuværende og ny tilkomne medlemmer møder op til repræsentantskabsmødet.
Udover tidliere LO medlemmer gælder det også BUPL- Socialrådgiverne -HKKF – Postforbundet