Kursus: Styrk dine kompetencer som formand og næstformand

Styrk dine kompetencer som formand eller næstformand!

Kurset er for formænd og næstformænd i sektioner, foreninger, kommunalgrupper eller ældreråd.

Kurset omhandler:

  • Som formand og næstformand i en forening er der behov for lederkompetencer.
  • Kurset tager udgangspunkt i egne forudsætninger.
  • Det er at styrke dine kompetencer der kan blive behov for som formand eller næstformand.
  • Det er viden om dig selv som leder, kunne sætte mål, lede, løse konflikter, motivere andre i bestyrelsen og blive et team.

Rammeprogram:
Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst, præsentation og gennemgang og program.
Kl. 10.15 – 12.30 Den personlige ledelsesstil og lederskab i demokratiske organisationer samt at sætte sig mål
Kl. 12.30 – 13.15 Frokost
Kl. 13.15 – 14.45 Konfliktløsning. Konflikter opstår og hvordan løser man dem?
Kl. 14.45 – 15.45 Det motiverende lederskab af bestyrelsen. Hvordan bliver vi et team?
Kl. 15.45 – 16.00 Evaluering af kursus.

Undervisere på kurset er AOF og en af Faglige Seniorer organisationskonsulenter.

Faglige Seniorer dækker kursus-omkostningerne.
Udgifter til transport må dækkes af en selv eller efter ansøgning til sektionen, faglig klub m.v.