Pelle Dragsted – nyvalgt folketingsmedlem for Enhedslisten og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg

Pelle Dragsted har udgivet en bog og skrevet artikler om fremtidens samfund med en demokratisk økonomi.
En nordisk socialisme, der er hans opgør med kapitalismen, og et ønske om at genopdage den danske andelsbevægelse og Grundtvigs tanker om “ et samfund, hvor få har for meget og færre for lidt.”
Hvorfor er det så nødvendigt ?
Vi har et velfærds- og uddannelsessystem, som på mange måder er bedre end andre demokratiske landes.
Nordisk Socialisme – hvordan kan det forenes med velfærd og øget sundhed og seniorers mulighed for at få en bolig der er til at betale ?

Efter mødet serveres en let frokost med en øl eller vand.

Af hensyn til bestilling af mad, skal tilmelding gøres gennem din seniorklubformand eller her Faglige Seniorers hjemmeside senest den 23 januar 2023

Med venlig hilsen bestyrelsen Faglige Seniorer Sektion Storkøbenhavn