Så starter vi op i Fredericia

Vil du med på holdet i Fredericia ?
Faglige Seniorer er ved at etablere en tværfaglig kommegruppe/bestyrelse for det lokale arbejde i Fredericia.

Der er også plads til dig, hvis du har lyst til:
• At etablere et tværfagligt fællesskab i Fredericia
• Styrke den lokale ældrepolitiske debat
• Sætte sundhed, boliger og ældrepleje på dagsordenen
• Styrke det sociale fællesskab og bekæmpe ensomhed
• Det der optager dig i forhold til at styrke fællesskabet
• At deltage i gennemførsel af de møder I planlægger
(både planlægningsmæssigt og praktisk)

Mødet har følgende dagsorden :

1. Velkomst og kort orientering om Faglige Seniorer v/ sektionsformand Joan Briesemeister

2. Orientering om Seniorrådets arbejde i Fredericia v/ formand Flemming Larsen

3. Hvorfor er det vigtigt med det tværfaglige arbejde v/ organisationskonsulent Jan Skougaard

4. Hvordan kommer vi i gang med det lokale arbejde i Fredericia v/ organisationskonsulent Jan Skougaard
• Mulige opgaver
• Økonomiske rammer
• Mulighed for støtte
• Organisering bestyrelse/gruppe

5. Etablering og planlægning af første arbejdsmøde

I forbindelse med arrangementet er Faglige Seniorer vært ved en let aftensmad. Tilmelding er derfor nødvendig
Har du brug for yderligere information, så kontakt sektionsformand Joan Briesemeister på tlf. 40 32 53 43 eller organisationskonsulent Jan Skougaard tlf. 33 63 24 66