Seniorhåndbogen og opstartsmøde i Nyborg

Vi skal have det lokale arbejde for Faglige Seniorer i gang igen.

Derfor indkaldes til opstartsmøde i Nyborg. På samme møde præsenteres Seniorhåndbogen 2022,
og mødedeltagerne får et gratis eksemplar med hjem.

1. Velkomst ved Orla Stagil og gensidig præsentation

2. Drøftelse af kommunegruppearbejde i Nyborg.
• Hvorfor er det vigtigt med et lokalt fællesskab ?
• Hvordan starter vi det op igen ?
• hvordan skal det forankres i Nyborg
• Konsulent understøtter det lokale i et samarbejde
• Eksempler fra Assens og Middelfart

3. Hvordan skabes det økonomiske grundlag for kommunegruppens arbejde
– Tilskud fra Sektionen til aktiviteter
– Kommunale tilskudsmuligheder § 79 og § 18 (1-10 er deadline)
– Centrale puljer i FS
– Deltagerbetaling

4. Næste skridt – hvem gør hvad ?

5. Præsentation og udlevering af et gratis eksemplar af Seniorhåndbogen 2022

Venlig hilsen

Orla Stagil
Formand Sektion Fyn