Spændende foredrag med Michael Christensen En hverdag på trods!

Foredragsholder Michael Christensen med foredraget En hverdag på trods! Dette er en forlængelse af foredraget Trods alt! Et foredrag om de fem besættelsesår, hvor vilkårene i det daglige liv ændredes markant for alle danskere. Hvorfor valgte besættelsesmagten netop en vestjysk provinsby som Holstebro som hovedkvarter? Hvordan klarede man skærene lokalt med rationering og stribevis af forbud. Mere end 20 års research ligger til grund for foredraget, og inddrager en enorm brevsamling skrevet af en lokal enkefrue, der som førstehåndskilde berettede om alt fra flæskepriser, tøjrationering og tyske soldaters march gennem Holstebros gader.