Stiftende generalforsamling – kom og vær med

Nu skal det tværfaglige seniorarbejde op at stå i Odense. Du er velkommen til at deltage og give dit besyv med omkring hvad der skal ske i Odense.

Der indkaldes til Stiftende generalforsamling i ”Foreningen Faglige Seniorer Odense”

Dagsorden for den stiftende generalforsamling

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Godkendelse af vedtægter for Foreningen Faglige Seniorer Odense
– Forslag til vedtægter er vedlagt

3. Valg af bestyrelse:
a. Formand for 1 år
b. Kasserer for 2 år
c. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer (mindst 2 for 2 år)
d. 2 suppleanter for 1 år
e. 1 billagskontrollant for 1 år
f. 1 billagskontrollantsuppleant for 1 år

4. Eventuelt

NB Det er kun folk der er medlem af en FH-organisation, som har mulighed for at deltage i generalforsamlingen

Faglige Seniorer er vært ved et par stykker smørrebrød og en øl/vand i forbindelse med generalforsamlingen. Der serveres smørrebrød 11.30, efter generalforsamlingen

Forslag til vedtægter er vedlagt HER: