Stil spørgsmål til folketingskandidaterne om forbedring af ældres livsvilkår

Kære medlemmer af Faglige Seniorer Storkøbenhavn!
Folketingsvalget er endelig udskrevet!
Derfor vil vi gerne invitere jer til at møde nogen af dem, som stiller op til folketingsvalget.
Valgmødet finder sted den 23. maj kl. 10.30 – 13.00 (inkl. frokost)
Vi har bedt folketingskandidaterne forholde sig til følgende:
• Ældre- og værdigheds-politik, herunder fremtidssikring af ældrepleje og -omsorg, pleje- og ældreboliger.
• ”Ældre-økonomi” – herunder hjælp til de fattigste pensionister
• Sundhedspolitik med fokus på seniorer/ældre – forebyggelse og behandling af ældres kroniske sygdomme.

I kan komme til at møde disse kandidater:
Verner Sand Kirk, Socialdemokratiet
Kasper Nordborg Kiær, Socialistisk Folkeparti
Rosa Lund, Enhedslisten
Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti
Kenneth Kristensen Berth, Dansk Folkeparti.
Vi håber, at I vil møde op og stille kandidaterne nogle gode spørgsmål om forbedring af ældres livsvilkår.
Vel mødt!
Faglige Seniorer, Storkøbenhavn