Truxa, hukommelse eller magi?

Foredraget, Truxa, hukommelse eller magi leveres af Michael Frederiksen som blandt andet har skrevet en bog om Truxa og alle de oplevelser han har haft som tankelæser.