Seniorer og andre lejere i almene boliger kan ånde lettet op: De skal ikke alene finansiere regeringens ghettoplan.

Faglige Seniorer tilfredse med forlig om ghettoplan

Lejerne kommer til at betale en mindre del af regeringens storstilede ghettoplan end planlagt. Det hilser Faglige Seniorer med tilfredshed.

Senest opdateret: onsdag 23. maj 2018

De over 200.000 seniorer i almene boliger og landets øvrige lejere slipper billigere end oprindeligt planlagt med regeringens storstilede ghettoplan.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har sammen med De Radikale og SF indgået en aftale med regeringen, der betyder, at finansieringen af planen med lejernes penge fra den såkaldte Landsbyggefond er reduceret fra oprindeligt 12 milliarder kroner til 10 milliarder.

Ghetto-planen i kroner

  • Der afsættes i alt 10 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til blandt andet renovering, nedrivning og infrastrukturændringer til en ekstraordinær indsats i udsatte boligområder med prioritet til ghettoområderne i perioden 2021-2026.
  • Dele af midlerne øremærkes til renovering med henblik på salg.
  • Der afsættes 140 millioner kroner årligt i 2019 og 2020 til nedrivning i ikke-udsatte boligområder.
  • Hertil afsættes 60 millioner kroner årligt i 2019-2026 til nedrivning i de udsatte boligområder.

(Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

De øvrige udgifter til ghettoplanen vil partierne og regeringen hente fra satspuljemidler og fra ubrugte midler på beskæftigelsesområdet.

Samtidig er regeringens planer om at ændre den såkaldte refusion og sætte den op til 100 procent droppet. Planerne ville have kostet Landsbyggefonden og dermed lejerne yderligere 13 milliarder kroner.

Der er lyttet til seniorerne

Faglige Seniorer har tidligt i forløbet taget skridt til en direkte henvendelse til Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl og ældreordfører Jeppe Jacobsen.

Det skete i et brev, der blev sendt til de to politikere før påske, hvor partiet blev opfordret til at drøfte med regeringen, om der kunne findes en anden måde at finansiere ghettoplanen på end det, regeringen oprindeligt havde spillet ud med.

”Vi er glade for, at Dansk Folkeparti har lyttet til blandt andet vores bekymringer for de mange ældre i de almene boliger, der med regeringens udspil ville få udsat nødvendige renoveringer af lejligheder. Vi er tilfredse med, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne fik presset regeringen, så det ikke udelukkende var lejerne, der fik regningen for ghettoplanen,” siger landsformand for Faglige Seniorer Ole Ibsen.

De 10 milliarder kroner fra Landsbyggefonden anvendes til blandt andet renovering, nedrivning, boligsociale indsatser samt nedsættelse af huslejerne i udsatte boligområder.

Regning på 13 milliarder kroner opgivet

Forliget betyder også, at regeringen opgiver sine planer om at øge den såkaldte refusion til 100 procent.

Hvis det var blevet gennemført, ville det have betydet en yderligere regning til Landsbyggefonden og lejerne på 13 milliarder.

Boligselskaber lettede over forlig

Boligselskaberne Landsforening (BL) frygtede, at den ekstraregning kunne have tømt Landsbyggefondens kasse og reelt betydet et  stop for renoveringer udenfor de områder, som ghettoplanen omfatter.

”Det er helt afgørende, at den enorme ekstraregning til Landsbyggefonden og dermed til lejerne er taget af bordet. Vi er også meget lettede over, at den urealistiske forestilling om et renoveringsstop i resten af den almene sektor er lagt i mølposen. Derfor er der meget stor grund til at rose partierne uden for regeringen for at have stået imod regeringens pres på dette område,” siger BL’s administrerende direktør, Bent Madsen til Ritzau.

Først publiceret: tirsdag 8. maj 2018
Artiklen er sidst opdateret onsdag 23. maj 2018 kl. 11:08

  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.