Der var livlig debat om tiden efter lukningen af Frederiksberg Hospital - og panelet svarede på spørgsmål og kom med indlæg. (Fv) Hugo Vandet, næstformand i Ældrerådet, Thyge Enevoldsen, Enhedslisten, Jan E. Jørgensen, Venstre, og Michael Vindfeldt fra Socialdemokraterne Foto: Carsten Elert.

Frederiksberg Ro, liv, fællesskab og sundhed

Frederiksberg Hospital skal lukke om nogle år. Og hvad skal der så ske med området? Faglige Seniorer holdt forleden dialogmøde, hvor blandt andet ønsket om boliger og sundhedscenter på grunden var til debat.

Senest opdateret: onsdag 20. juni 2018

”Vi står med en hel fantastisk mulighed for at skabe noget nær det perfekte område, når Frederiksberg Hospital lukker helt ned om nogle år, og der så skal bygges nyt og andet skal bevares. Fra Faglige Seniorers side, er det et overordnet ønske, at der både skal være boliger for seniorer der er til at betale, og også et sundhedscenter på området”, indledte sektionsformand for Faglige Seniorer Storkøbenhavn, Per Nilsson, med at sige på Dialogmødet på Frederiksberg. Det foregik i maj måned i år, og mødet var arrangeret af Frederiksberg Kommunegruppe fra Faglige Seniorer. Cirka 50 borgere deltog i mødet.

En række lokalpolitikere stillede op for at fortælle om deres tanker, og for at gi’ borgerne svar på tiltale. Michael Vindfeldt fra Socialdemokraterne indledte:

”To grundlæggende ting skal vi være opmærksomme på, nemlig hvad vil vi ha’ at nyt, og hvad kan vi lære af de seneste større områdeforandringer som vi har haft på Frederiksberg i nyere tid? Nogle steder er der bygget for tæt, og der mangler liv i dagligdagen. Og der er slet ikke alment byggeri i et enkelt af områderne. Men vi har også et område hvor der er bygget plejehjem, ungdomsboliger, kulturaktiviteter og erhvervslokaler. Og det skaber liv og mangfoldighed. Til gengæld mangler der grønne områder.

Ser vi på Hospitalsgrunden, skal det ikke være for højt byggeri og ikke for tæt. Der skal være rekreative områder, og det skal være med respekt for historien for området. Det skal være en blandet by, men jeg tror desværre ikke det bliver specielt billigt at bo der. Og så ser jeg gerne at der kommer et sundhedshus, og at området bliver CO2 – neutralt.

Areal på 21 boldbaner

Jan E. Jørgensen, fra Venstre:

”Alt er åbent, men vi har frem til 2023 hvor området bliver fuldstændigt ledigt. Arealet svarer faktisk til 21 boldbaner, og der er bevaringsværdige bygninger og træer som også skal blive stående. Og så skal vi ha’ noget af det vi ikke har på Frederiksberg, men gerne vil ha’!

Nu kommer der en åben borgerdialog, som følges op af, at vi opfordrer nogle specifikke personer eller tegnestuer, til at komme med egentlige indspil. Der vil komme åbne workshops for alle borgere, og herefter overtager politikerne. Til sidst udarbejder vi et idékatalog før beslutningerne ta’s.

Thyge Enevoldsen fra Enhedslisten sagde:
”Jeg glæder mig over at det er en meget åben proces der kører, omkring hvad der skal være på området og at alle kan komme til orde. Egentlig er jeg ikke stor tilhænger af at der skal satses på egentlig boligbyggeri, for det har vi i kommunen allerede gode planer for. Grunden er – som den er nu – beregnet på offentlige institutioner og hospitalsbyggeri – og jeg ser gerne at vi fremover får et rehabiliteringscenter, lægehus og andre sundhedsfaciliteter. Varmtvandsbassinet ønsker vi også at bevare.

Frederiksberg er beklageligvis én af de kommuner der sender mange ældre retur til hospitalerne igen, efter 30 dage hjemme, og det kan ordentlige sundhedsfaciliteter være med til at afhjælpe. Der er også på Frederiksberg, behov for et plejecenter, som fint kunne være på det område. Der er bygninger der skal bevares, og endelig skal vi prøve at få plads til kulturelle tilbud og seniorkollektiver.

Plejecenter og behandlerhus

Hugo Vandet, næstformand i Ældrerådet:

”I Ældrerådet er vi i gang med at drøfte hvad vi har af forslag til områdets anvendelse, men vi er ikke helt til ende med de snakke. Der kommer et forslag fra os, men helt personligt går jeg ind for et behandlerhus samt et demensvenligt plejecenter med brug af velfærdsteknologi. Overskriften for os, må være: lokal sundhedsvæsen, så nær borgeren som muligt.

Knud Johnsen, fra Københavns Kommunes Ældreråd har været involveret i et større projekt om seniorboliger, og han sagde blandt andet:

”Alle erfaringer viser, at der skal lægges vægt på, at det bør være et blandet område både hvad angår ejerforhold men også sådan at der både er børn og ældre på området. Boliger for ældre er vigtigt, og det skal være muligt at bo et trygt sted hvor nogen tager hånd om én, før man får brug for det helt store plejebehov. Alt det bør indtænkes før man bygger og ændrer”.

Lang ønskeliste

Herefter var der gruppearbejde så alle havde mulighed for at komme med deres ønsker og forslag. Ønskelisten var lang:

 • Vi har brug for et rekreativt område med ro! Med så få biler som muligt.
 • Et sundhedscenter må vi ha’, for ellers bliver lægemanglen på Frederiksberg endnu større. Ingen læge vil i dag sidde alene i sin praksis, og det kan et sundhedscenter afhjælpe.
 • I vores gruppe kom vi frem til at vi ønsker der skal være kunst og kultur på området, men også seniorboliger der er til at betale. Lavt byggeri med udsigt til himlen. Og så et sundhedshus og et demenscenter. Men også gerne et iværksættermiljø og en uddannelsesinstitution så der bliver liv i dagligdagen – hele døgnet.
 • En form for Oldekolle hvor der er forskellige ejerforhold, altså ejer-, andels- og alment. Og ejerforholdene må gerne blandes i hver enkelt opgang. Kunne man ikke også lave byggerierne fleksible, så lejlighederne både kan gøres større og mindre?! Det er der jo stort behov for!
 • Der bør være et Foreningernes Hus, hvor man kan mødes på tværs.
 • Et biologisk center, hvor blandt andre børn, kan lære om naturen og se og føle i praksis. Det er området perfekt til.
 • Og endelig ønsker vi at både auditoriet og varmtvandsbassinet skal bevares. Begge dele har mange glæde af i dag, så det skal forsætte med det. Og måske kunne man udbygge med et egentligt friluftsbad.
 • Vi har brug for at der bygges hjemløse – lejligheder, og vi ønsker at de nye bygninger placeres langs kanten af området, så de skærmer af mod støj ind mod området. Og for at gøre området miljøvenligt, skal der være.
 • Parkering under jorden og over jorden alene køre el-biler. Vi må sikre at området bliver CO2 – neutralt. Der kan ikke komme for meget grønt…

Fire ting der går igen

Dirigenten Marie-Louise Knuppert afsluttede dagens arrangement med ordene:
”Tak for de rigtig mange gode forslag, som vi i Faglige Seniorer vil sørge for at få renskrevet og sende til politikerne i Frederiksberg Kommune. Så kan forslagene indgå i det videre arbejde. Jeg synes der er fire ting der går igen i hvad der er blevet sagt i dag, og det er ro, liv, fællesskab og sundhed.

Så lad os håbe at området blandt andet kommer til at omfatte det”!

Først publiceret: onsdag 30. maj 2018
Artiklen er sidst opdateret onsdag 20. juni 2018 kl. 09:28

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
 • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

 • Hidden
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.