Ensomhed og demens er nogle af de udfordringer, der har topprioritet i kommunens indsats for de ældre, lød det blandt andet fra borgmester Christina Krzyrosiak Hansen på Faglige Seniorers borgermøde. Foto: Carsten Elert.

Hvordan er det at blive ældre i Holbæk?

Kommunalbestyrelsen skal være med til at skabe tryghed for ældre, og så skal der satses mere på forebyggelse. Det er godt for den enkelte, og det er godt for kommunens økonomi, lød det blandt andet på borgermøde arrangeret af Faglige Seniorers kommunegruppe.

Senest opdateret: mandag 30. juli 2018

“Der er store udfordringer på ældreområdet i vores kommune. Mange flere bliver rigtig gamle, og vi får flere demente og flere der kræver pleje”, indledte Carsten Andersen fra Venstre, og formand for udvalget for ældre og sundhed, med at sige på et borgermøde, som var arrangeret af Faglige Seniorers kommunegruppe i Holbæk.

Vi politikere skal kunne give mere slip på kontrollen. Det er dræbende med for megen kontrol. Det må vi gøre op med.

Christina Krzyrosiak Hansen, borgmster.

Et møde der løb af stablen i juni måned, og trods det flotte vejr havde cirka 70 personer valgt at deltage i debatten.

Carsten Andersen fortsatte:

“Vi må have flere plejehjemspladser for det bliver der behov for, og vi har da også besluttet, at der skal bygges et nyt plejecenter i Holbæk by, hvor behovet er størst. Men vi skal også have flere egnede boliger specielt til ældre. Vi skal ikke vente med at gøre noget, men handle nu”.

“Kommunalbestyrelsen skal være med til at skabe tryghed for ældre, og så skal der satses mere på forebyggelse. Det er godt for den enkelte, og det er godt for kommunens økonomi.
Vi har netop sikret at der kommer halvtimes drift til Sportsbyen. Det er godt og vigtigt! Og samarbejdet med regionen skal ha’ høj prioritet. Det er jo kommunen der skal ta’ over når man udskrives fra hospitalet, og det gør man jo tidligere og tidligere. Stenhusbakken kan være det center som fremover tager imod, og jeg ser gerne at vi får læger tilknyttet, blandt andet her. Lad mig i denne omgang slutte med at sige, at såvel Handicaprådet som Ældrerådet er rigtig gode sparringspartnere for os i kommunalbestyrelsen. Tak for det!”

Borgermødet skabte god debat om ældres forhold. På talerstolen borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og i panelet fra venstre: Henriks Starskov, Faglige Seniorer, Jeppe Jakobsen, Dansk Folkepartis ældreordfører og Carsten Andersen fra Venstre, formand for udvalget for ældre og sundhed i Holbæk. Foto: Carsten Elert.

Vi skal have flere plejeboliger

Jeppe Jakobsen, folketingsmedlem og ældreordfører for Dansk Folkeparti:
“Tak for invitationen fra Faglige Seniorer som jeg i øvrigt har et rigtig godt samarbejde med i Christiansborg sammenhænge. Det er godt at vi kan trække i samme retning for at forbedre forholdene for de ældre. Demens betragter jeg som et af områderne vi skal prioritere i Holbæk, ligesom vi skal skabe endnu bedre luft for de ansatte i dagligdagen i hjemmeplejen. Det er er blevet lidt bedre, men må gerne blive endnu bedre. Og så har vi afskaffet den forkætrede robotstøvsuger!

Ja, vi skal ha’ flere plejeboliger og heldigvis er der flere muligheder for at finde placeringer. Det taler vi med Ældrerådet om. I dag er de nye plejehjem jo faktisk blevet små sygehuse, og det er jo nok nødvendigt. Mange har brug for pleje. Men det at drive plejehjem, er krævende. Og så skal vi ha’ flere seniorboliger af forskellig slags.

Hvad angår Sundhedsaftalen, venter vi på Sofie Løhdes udspil, før vi gør noget.

Samarbejdet med Regionen skal styrkes, og måske skal vi overveje at få en ansat der har til opgave at sikre, at folk ikke bliver udskrevet til ingenting! Måske er et plejehotel en del af løsningen. Lad os se på det. De praktiserende læger skal vi også snakke med, så vi får hjælpen tættere på patienten, og jeg ser gerne læger tilknyttet på alle vores plejehjem.”

Trods det gode sommervejr trak Faglige Seniorers borgermøde mange deltagere til en spændende debat. Foto: Carsten Elert.

Udfordringerne ligger i kommunerne

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (Socialdemokratiet):
‘”I vores ældre- og sundhedsudvalg går det godt, og det er rigtig væsentligt når vi skal finde løsninger på store opgaver på ældreområdet.
Jeg er meget enig i hvad der er blevet sagt, men dertil vil jeg tilføje, at ensomhed blandt ældre er et af de områder vi skal gi’ topprioritet. Hvor mange ensomme har vi egentlig her i kommunen?! Ja, vi ved det jo ikke præcist.

For at imødegå ensomhed, skal vi ha’ nogle boligformer hvor folk ‘tvinges’ til at være sammen med andre i dagligdagen og hvor man mødes i dagligdagen.

Også demens SKAL vi ha’ fokus på, for det er en meget stor udfordring. Vi skal prioritere nogle af vores ressourcer til demens, og vi skal huske de pårørende. De har det om nogen, også hårdt.

Økonomien går det lidt bedre med, men vi skal hele tiden prioritere, og det er sådan, at når man prioriterer, kommer man til at gøre nogen kede af det. Væsentlig er det dog, at vi skal kunne forklare hvorfor vi gør, som vi gør!

Den kommende sundhedsaftale er Ældrerådet ved at lave høringssvar omkring. Og man skal forstå, at udfordringerne ligger i kommunerne. Der er ikke det rette incitament til at forebygge i dag – især omkring genindlæggelser. Det skal ændres. Et plejehotel, synes jeg lyder som en god ide. Lad os kigge på det.”

Svar på indlæg fra mødedeltagerne

Herefter blev der kommenteret og spurgt ind fra salen:
– Det er vigtigt at få kigget på sammensætningen af beboerne i seniorbofællesskaberne og at få yngre ældre ind.
– Demenskonsulenten i kommunen gør et godt arbejde, og der er flere gode eksempler på at man kan afhjælpe problemer ved at konsulenten er årvågen.
– Vil man ha’ de ældre til at blive i egen bolig – og det kan der være megen fornuft i – må man også sikre, at der er praktisk hjælp. Der er nok behov for lidt mere praktisk hjælp.

Christina Krzyrosiak Hansen:

“Forskellige boformer for ældre, er det vi skal kigge på, så vi tilfredsstiller de forskellige behov. Der er ikke én løsning.”

Jeppe Jakobsen:

“Måske skal vi lave en sundhedsaftale i samarbejde med Holbæk sygehus. Det arbejder vi på. Og genindlæggelser skal minimeres, og her må vi blandt andet lære af andre kommuner.
Vi skal kunne snakke om hvorledes vi behandler døende. Har man et ønske om at det sker et kommunalt sted, eller derhjemme må der være mulighed for at vælge. Naturligvis. Og et Behandlingstestamente kan være med til at afklare og fastsætte blandt andet det.
Hvad angår boliger for ældre, skal vi gerne ha’ pensionskasserne og deres mange penge i spil, så vi kan bygge boliger for pensionister.
I dag er der mulighed for at lave et Livstestamente, og det kan måske udvides med at man giver udtryk for, om det er OK at fortælle naboer og andre om ens situation, hvis man bliver dement. Det kan jo skabe en større forståelse for situationen.”

Carsten Andersen:

“Vi er enige om forebyggelse for at undgå genindlæggelser. Og så glæder det mig meget, at der var hurtig reaktion, da demenskoordinatoren blev kontaktet. Det er jo så vigtigt.
Indkøbsmuligheder med hjælp skal vi støtte, men måske skal det offentlige ikke ind over. Vi må alle hjælpe hinanden i hverdagen.”

Flere tilbud til demente

Flere kommentarer fra salen
– Der skal være mange flere offentlige tilbud til både demente, pårørende og til ensomme.
– Omkring især demente, ville det måske være en ide, at der ligger i lille notesbog – en kinabog, som plejere og andre lige kan skrive i, når de har været på besøg. De demente husker jo ikke hvornår der har været nogen.

Carsten Andersen:

“Ja, den enkelte må jo selv bestemme om hun vil ha’ socialt samvær. Det kan naturligvis ikke tvinges igennem. Og den gode ide med en ‘kinabog’ så man ved hvad der er sket i løbet af dagen hos den demente, må kunne lade sig gøre.”

Jeppe Jakobsen:

“Behandlingstestamente vil man på et tidspunkt kunne udfylde på borger.dk. Husk at man kan være omgivet af mennesker, men alligevel føle sig ensom fordi der ikke er tid til at snakke. Det skal vi ha’ fokus på. Det ville være optimalt hvis hjemmehjælpere havde tid til at snakke med de borgere de besøger. Lad os arbejde for det!”

Christina Krzyrosiak Hansen:

“Vi politikere skal kunne give mere slip på kontrollen. Det er dræbende med for megen kontrol. Det må vi gøre op med. Og så ser jeg en fare i, at huslejerne bliver så høje at almindelige mennesker ikke kan bo der. Men seniorbofællesskaber på almen basis, er jo en mulighed.  En mulighed er det jo også, at ændre eksisterende boliger så de kan blive eksempelvis seniorboliger.
I Sportsbyen som nu er der, skal vi sikre at alt det udenom, såsom snerydning, belysning og bus dertil, bliver klaret og kommer til at fungere.
Vang boligområdet er der flere muligheder for at gøre noget ved, men vigtigt er det at vi får folk i arbejde. Og måske må vi ha’ andre beboertyper ind der.

Vi skal ha’ flere almene boliger i Holbæk, men vi mangler den kapital vi som kommune skal kunne lægge, for at byggerierne kan komme op at stå.”

Jeppe Jakobsen:

“Vi skal se på priserne for ældre- og seniorboliger, men også på plejecentrene. I de såkaldt belastede områder, må vi se på beboersammensætningen. Det er en del af løsningen. Sportsbyen synes jeg er blevet god, men der er da stadig ting vi skal ha’ til at fungere. Det har vi fokus på, så det tror jeg vil lykkes.”

Carsten Andersen:

“Vi skal forsøge med flere forskellige boligformer for ældre. Selvom man bliver ældre, har man jo stort set de samme behov som den gennemsnitlige befolkning. Plus lidt ekstrabehov. Det skal vi huske. Så der skal være forskellige tilbud.

’Sund fornuft’ tankegangen, må i øvrigt gerne overtage noget af excel – tankegangen, altså det der handler om, at alt kan sættes ind i et skema og beregnes. Sådan er det jo ikke.

Og så vil jeg opfordre jer til, at hvis i hører eller ser noget der ikke er OK omkring hvorledes vi behandler vores ældre, noget der er uværdigt, så lad os det vide. Vi kan jo ikke følge med i alt. Og er der ting der ikke er i orden, så ændrer vi det. Vi vil simpelthen ikke finde os i en uværdig behandling af vores ældre!”

Jeppe Jakobsen:

“Ja, man skal passe på hvor man sparer. For ringe mad eksempelvis, kan give problemer for ældre. De har om nogen, behov for lækker og sund mad. God mad koster lidt ekstra, men man sparer på sigt, er jeg overbevist om.

Vi skal huske at tænke på både arbejdsmiljøet og arbejdsmoralen blandt de ansatte i kommunen. Og så er god ledelse og en god daglig planlægning af stor betydning. Tilrettelæggelsen for hjemmehjælpere og andre, skal man huske at ha’ øje for. Og også at der kan være sprogvanskeligheder. Vi skal i øvrigt stræbe efter, at det er en fast hjemmehjælper der kommer hos de ældre. Det kan jo aldrig kun være én bestemt person, men så få forskellige som muligt, skal være målet. Det må kunne lade sig gøre!”

Christina Krzyrosiak Hansen:

“Vi stiller faktisk krav til hjemmehjælpere og rengøringsansatte om at de kan gøre sig forståeligt rent sprogligt.”

Carsten Andersen:

“Vi der sidder i Byrådet, vil høre sandheden fra de ansatte, og ikke hvad de tror vi gerne vil høre. Ellers kan vi jo ikke agere rigtigt… Og så lad os tale hvor dejlige kommune op, i stedet for ned. Holbæk er jo en pragtfuld kommune.”

Jeppe Jakobsen:

“Møder i noget, vi kan gøre bedre, så ta’ kontakt til os. Vi er alle meget nemme at kontakte.”

Christina Krzyrosiak Hansen:

“Og vi politikere bør også stille ’dumme spørgsmål’, så vi får den ærlige fortælling, så vi kan ændre på virkeligheden for de ældre!”

Henrik Starskov – der var mødeleder – afsluttede dagen med at takke for alles deltagelse, og ønske en god sommer!

Først publiceret: mandag 11. juni 2018
Artiklen er sidst opdateret mandag 30. juli 2018 kl. 14:07

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.