Søg kommunen om støtte til aktiviteter i klubber og sektioner.

Kan vi få kommunal støtte til aktiviteter i min seniorklub?

Senest opdateret: tirsdag 2. oktober 2018

Serviceloven giver mulighed for at søge tilskud i kommunerne, til social-humanitære aktiviteter i din klub.

Søg støtte efter servicelovens § 18: Social humanitære aktiviteter

Klubber kan søge om økonomisk støtte til social humanitære aktiviteter hos kommunen. Det er servicelovens § 18 det her handler om.

For at søge tilskud efter servicelovens § 18, kan man se betingelserne i social- og indenrigsministeriets vejledning:

”Ifølge servicelovens § 18 kan frivillige sociale organisationer og foreninger søge om § 18-støtte til den del af den frivillige sociale aktivitet, hvor den frivillige indsats er den afgørende. Ved tildeling af midler kan kommunen lægge vægt på at støtte konkrete aktiviteter i organisationerne, f.eks. rådgivninger, frivillige støttepersoner og ledsageordninger. Der kan gives økonomisk støtte til f.eks. lokaler, telefon eller anden form for kontorarbejde i de tilfælde, hvor det vurderes at være en nødvendig ramme for den frivillige indsats.

Du skal være opmærksom på, at kommuner i vid udtrækning støtter med andet end penge, f.eks. ved at stille gratis lokaler til rådighed og yde sekretariatsbistand”

Det er således konkrete aktiviteter med et socialt sigte, der kan søges støtte til. Så vær opmærksom på, at ansøgningen beskriver jeres projekt med målgruppe, budget og formål.

Kommunerne har hver især besluttet, hvordan ansøgningsproceduren foregår. Det kan der læses mere om på din kommunes hjemmeside. Der er også forskellige tidsfrister, blanketter m.v. Alt det må undersøges i din egen kommune.

Ofte – men ikke altid – vil kommunen angive en ansøgningsfrist. Vær opmærksom på, at nogle kommuner har én eller to årlige frister, mens andre kommuner har løbende ansøgningsrunder. De fleste kommuner vil støtte lokale senioraktiviteter, så det er en god mulighed for at få dækket nogle af udgifterne til jeres aktiviteter.

Søg støtte efter servicelovens § 79: Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

§ 79 i lov om social service siger, at kommunerne kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er ikke alle kommuner, der bruger denne paragraf, men nogle steder afsætter man en pulje til forskellige aktiviteter, der ikke passer ind under § 18.

Du må derfor selv undersøge om jeres kommune bevilger støtte efter § 79.  

Et CVR-nummer kan være nødvendigt – hvordan får man et CVR-nummer?

Skal jeres klub modtage støttepenge fra kommunen, er det for det meste nødvendigt at I er registreret med et såkaldt CVR nummer.

CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister. Dette er et register, hvor alle danske virksomheder og organisationer er registreret med hvert deres CVR-nummer. Et CVR-nummer er altså en virksomheds identifikationsnummer på samme måde, som en dansk statsborger har et CPR-nummer.

For at få et CVR-nummer, skal I registrere et CVR-nummer som frivillig forening på Virk.dk. Klik her og se, hvordan I opretter et CVR-nummer.

Du kan spørg din kommune om midler til det frivillige sociale arbejde

Alle kommuner skal afsætte penge til frivilligt socialt arbejde for borgere med behov for hjælp og støtte. De må gerne afsætte mere, end de får i årligt statstilskud, men staten kan ikke diktere, hvor meget hver kommune afsætter.  Der er forskel på hvor meget de enkelte kommuner afsætter til det frivillige social arbejde og til uddeling efter § 18. Nogle kommuner bruger også af de penge de får fra staten til at finansiere frivilligcentre eller ansætte frivillige koordinatorer mv.

Danmarks Statistisk har ansvaret for at udarbejde redegørelser for brugen § 18 midlerne (tidligere havde Ankestyrelsen for social- og indenrigsministeriet det ansvar). I redegørelserne kan I se hvor meget jeres kommune er tildelt fra staten, og hvor meget de har udbetalt i støtte. Du kan finde din kommune her og se, hvor meget de har udbetalt i støtte

 

Først publiceret: mandag 23. juli 2018
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 2. oktober 2018 kl. 17:34

  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.