Om Faglige Seniorer

Faglige Seniorer er en selvstændig organisation for fagbevægelsens seniormedlemmer.

Vi er Danmarks 2. største seniororganisation med mere end 230.000 medlemmer fordelt på 475 seniorklubber over hele landet.

Du er automatisk gratis medlem af Faglige Seniorer, hvis du er senior og medlem af et af disse FH-forbund*:

 • 3F – Fagligt Fælles Forbund
 • Blik og Rørarbejderforbundet
 • BUPL
 • Dansk El-forbund
 • Dansk Jernbaneforbund
 • Dansk Metal
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • FOA – Fag og Arbejde
 • Fødevareforbundet NNF
 • HKKF – Hærens Konstabel og Korporalforening
 • HK/Danmark
 • Malerforbundet
 • Serviceforbundet
 • SL – Socialpædagogerne
 • TL – Teknisk Landsforbund

*Disse forbund er kollektivt medlem af Faglige Seniorer, og dit forbund betaler det årlige medlemskontingent på dine vegne.

Dine fordele som medlem af Faglige Seniorer

Seniorklubber

I mere end 470 lokale seniorklubber er der socialt samvær, som du kan deltage i.

I løbet af et år holder klubberne tilsammen mere end 10.000 forskellige arrangementer. Dans, rejser, udflugter, foredrag og meget andet.

Find din lokale seniorklub og se aktiviteter i din by

Kommunegrupper i 48 kommuner

Faglige Seniorer har hjulpet med at oprette tværfaglige kommunegrupper, hvor frivillige seniorer i kommunerne gør en særlig indsats for at skabe debat om kommunens politik over for ældre borgere.

Kommunegrupperne drøfter blandt andet kvaliteten af hjemmehjælp, transport, madordning og andre aktuelle emner, som de ældre i kommunen ønsker at sætte fokus på.

Faglige Seniorer støtter medlemmerne af de kommunale ældreråd. Vi holder blandt andet konferencer over hele landet, hvor ældre og politikere kan udveksle erfaringer.

Se din lokale kommunegruppe

Hvad laver Faglige Seniorer ellers?

Faglige Seniorer søger politisk indflydelse på seniorpolitikken. Vi holder tæt kontakt til politikere og embedsmænd, der arbejder med seniorpolitik – både på landsplan og i kommunerne.

Vi arbejder især med emner som kollektiv trafik, boligpolitik, frivilligt arbejde, digital hjælp, hjemmepleje og rehabilitering, sundhed og sygehuse.

Læs mere om Faglige seniorers organisation og struktur her

Kontakt os, hvis du vil vide mere om vores arbejde.