Om Faglige Seniorer

Faglige Seniorer er en selvstændig organisation for fagbevægelsens seniormedlemmer.

Vi er Danmarks næststørste seniororganisation med mere end 260.000 medlemmer fordelt på 600 seniorklubber og foreninger over hele landet.

Du er automatisk gratis medlem af Faglige Seniorer, hvis du er senior og medlem af et af disse fagforbund:

 • 3F – Fagligt Fælles Forbund
 • Blik- og Rørarbejderforbundet
 • BUPL
 • Danmarks Lærerforening
 • Dansk El-forbund
 • Dansk Jernbaneforbund
 • Dansk Metal
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Dansk Sygeplejeråd
 • ESL – Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landsforbund
 • FOA – Fag og Arbejde
 • Fødevareforbundet NNF
 • HK
 • HKKF – Hærens Konstabel og Korporalforening
 • Malerforbundet
 • Postpensionisternes Landsforening
 • PROSA
 • Serviceforbundet
 • SL – Socialpædagogerne
 • TL – Teknisk Landsforbund
 • Uddannelsesforbundet

Disse forbund er kollektivt medlem af Faglige Seniorer, og dit forbund betaler det årlige medlemskontingent på dine vegne.

Er du medlem af et andet fagforbund under FH- Fagbevægelsens Hovedorganisation, kan du melde dig ind her. Det koster 150 kroner om året.

Dine fordele som medlem af Faglige Seniorer

Seniorklubber

I mere end 600 lokale seniorklubber er der socialt samvær, som du kan deltage i.

I løbet af et år holder klubberne tilsammen mere end 10.000 forskellige arrangementer. Dans, rejser, udflugter, foredrag og meget andet.

Find din lokale seniorklub og se aktiviteter i din by.

Kommunegrupper og lokalforeninger i 48 kommuner

Faglige Seniorer har kommunegrupper, hvor frivillige seniorer i kommunerne gør en særlig indsats for at skabe debat om kommunens politik over for ældre borgere.

Kommunegrupperne drøfter blandt andet kvaliteten af hjemmehjælp, transport, madordning og andre aktuelle emner, som de ældre i kommunen ønsker at sætte fokus på.

Faglige Seniorer støtter medlemmerne af de kommunale ældreråd. Vi holder blandt andet konferencer over hele landet, hvor ældre og politikere kan udveksle erfaringer.

Se din lokale kommunegruppe eller lokalforening.

I en række kommuner har vi også stiftet lokalforeninger.

Historie

Faglige Seniorer blev stiftet i 1980 af en række fagforbund, som en paraplyorganisation for forbundenes mange seniorklubber. Den nye organisation skulle styrke arbejdet i klubberne og varetage seniorernes politiske interesser på tværs af medlemsforbundene.

Sådan er det også i dag, selv om vi har udviklet os meget siden stiftelsen for snart 40 år siden. Foruden klubber og sektioner er vi nu også aktive i mange kommuner, og landet over har Faglige Seniorers kommunegrupper præget udviklingen af den lokale ældrepolitik.

Tilsammen inviterer vi indenfor til flere end titusinder arrangementer hvert år. Til glæde for medlemmerne, som her finder sammen og mødes i et helt unikt fællesskab: Faglige Seniorer.

Hvad laver Faglige Seniorer ellers?

Faglige Seniorer søger politisk indflydelse på seniorpolitikken. Vi holder tæt kontakt til politikere og embedsmænd, der arbejder med seniorpolitik – både på landsplan og i kommunerne.

Vi arbejder især med emner som kollektiv trafik, boligpolitik, frivilligt arbejde, digital hjælp, hjemmepleje og rehabilitering, sundhed og sygehuse.

Læs mere om Faglige seniorers organisation og struktur her.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om vores arbejde.