Faglige Seniorers samarbejdspartnere

Faglige Seniorer arbejder for bedre velfærd og trivsel for seniorer. Vi samarbejder med en række organisationer, som har fælles interesser.

Medlemmerne af Faglige Seniorer er fagforeningsmedlemmer fra en række FH-forbund, der er gået på pension eller efterløn.

Vi er Danmarks 2. største seniororganisation.

FH-forbund med medlemmer hos Faglige Seniorer

Hvis du er senior og medlem af et af disse fagforbund, så er du også medlem af Faglige Seniorer og kan deltage i vores aktiviteter og få gratis rådgivning.

Arbejderbevægelsen

FH

Alka Forsikring

Arbejdernes Landsbank

PlusKort

Politisk samarbejde og samarbejde om ældres velfærd og trivsel

Danske Seniorer

Danske Ældreråd

Ældre Sagen

Kommunernes Landsforening (KL)

Folketingsmedlemmer fra flere partier – med ansvar for ældreområdet.

Vi samarbejder disse organisationer og politikere for at få størst mulig indflydelse på den ældrepolitik der føres på landsplan i og i kommunerne.

Nordisk samarbejde

En række seniororganisationer i de nordiske lande har et samarbejde i sammenslutningen NSK – Nordisk Samarbejdskomite. Der er Faglige Seniorer også repræsenteret.

De øvrige lande er: Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island.

Øvrige samarbejdspartnere

Danske Lægers Vaccinationsservice

Demensvenligt Danmark

Digitaliseringsstyrelsen

Google

Velux Fonden

Østifterne