Kongres 2022

Faglige Seniorer afholder kongres på Hotel Nyborg Strand 24. – 25. oktober 2022, hvor 230 delegerede og gæster vil gøre status over arbejdet i kongresperioden og udstikke linjerne for indsatsen i de kommende år.

Faglige Seniorer blev stiftet i 1980 af en række fagforbund, som en paraply-organisation for forbundenes mange seniorklubber. Den nye organisation skulle styrke arbejdet i klubberne og varetage seniorernes politiske interesser på tværs af medlemsforbundene.

Sådan er det også i dag, selv om vi har udviklet os meget siden stiftelsen for over 40 år siden. Foruden klubber og sektioner er vi nu også aktive i mange kommuner, og landet over har Faglige Seniorers kommunegrupper og lokalforeninger præget udviklingen af den lokale ældrepolitik.

Nyheder om kongressen

Du kan læse nyheder om Faglige Seniorers kongres her.

Kongressens dokumenter

Her finder du de dokumenter, der skal behandles på Faglige Seniorers kongres 2022

Indkaldelse til Kongres 2022

Officiel indkaldelse Kongres 2022

Her kan du finde indkaldelsen til Faglige Seniorers kongres den 24. – 25. oktober, samt retningslinjer m.m. for behandling af forslag på kongressen.

Skriftlig beretning

Her kan du se Faglige Seniorers skriftlige beretning

Den skriftlige beretning beskriver Faglige Seniorers arbejde i kongresperioden, både det politiske og det organisatoriske.

Politisk program

Her kan du se udkast til Faglige Seniorers politiske program

Programmet beskriver Faglige Seniorers målsætninger og handlinger i de kommende år, og forslaget er behandlet i Kongresudvalget og indstilles til vedtagelse af Hovedbestyrelsen.

Vedtægter

Her kan du se ændringsforslag Faglige Seniorers vedtægter

Her kan du se forslag til Organisatorisk udredning

Alle forslag er behandlet i Kongresudvalget og indstilles til vedtagelse af Hovedbestyrelsen.

Hvem kan stille ændringsforslag?

Seniorklubber, sektioner og hovedbestyrelsen har mulighed for at stille forslag til ændringer til såvel det politiske program som til vedtægterne.

Forslag kan ikke stilles af enkeltpersoner.

De samme retningslinjer gælder øvrige forslag til kongressen.

Alle ændringsforslag samt øvrige forslag skal indsendes til sekretariatet senest den 22. august jfv. vedtægterne.

Forslag skal sendes pr. mail til info@fagligsenior.dk.

Kongres 2019

Vil du vide noget om kongressen i 2019, kan du finde dokumenter, referat og billeder her.

Nyheder fra kongressen