"Fællesskabet kan noget, som ikke er muligt, når du står alene. Det kan være med til at forandre tingene til det bedre. Og det har jeg sat pris på gennem hele tilværelsen,” siger 75-årige Ole Ibsen, der nu stopper som landsformand for Faglige Seniorer.

Landsformand går af: Der er brug for seniorernes vagthund

Efter seks år som landsformand for Faglige Seniorer stopper Ole Ibsen og afleverer en organisation, der er trimmet til at tage kampen for seniorerne i Danmark.

Senest opdateret: mandag 23. januar 2023

Det er blevet nemmere for de fleste seniorer at få et ordentlig ældreliv. Men mange – alt for mange – har fortsat en dårlig økonomi, har problemer med helbredet og kroniske sygdomme og er for ofte overladt til en alt ringe offentlig pleje og omsorg.

Det kan Danmark som samfund ikke være bekendt.

Sådan lyder det fra Ole Ibsen, der på Faglige Seniorers kongres i næste uge går af som landsformand efter seks år på posten.

Faglige Seniorer skal fortsat være den vagthund, der gør opmærksom på uretfærdigheder og uligheder.

”Da jeg trådte til, var der brug for Faglige Seniorer. Og det er der også i dag. For kampen for et værdigt otium for alle seniorer er ikke slut. Faglige Seniorer skal fortsat være den vagthund, der gør opmærksom på uretfærdigheder og uligheder, når det gælder landets seniorer og allerældste,” siger Ole Ibsen, der dermed giver stafetten videre til den kommende landsformand.

Faglige Seniorer kongres 2022

Faglige Seniorer holder kongres mandag 24. og torsdag 25. oktober på Nyborg Strand.

Der deltager 195 delegerede fra de 18 medlemsforbunds seniorklubber samt Faglige Seniorers sektioner.

De skal blandt andet vedtage det politisk program for den næste kongresperiode frem til 2025 samt vælge ny formand og næstformand.

På valg som formand er Mette Kindberg, HK. Hun er i dag næstformand i Faglige Seniorer.

Ejvind Heinicke, Dansk Metal, er indstillet som ny næstformand.

 

For den 75-årige tidligere maskinarbejder har fællesskabet været drivkraften gennem hele livet, siden han som helt ung lærling på Nakskov Sukkerfabrik oplevede kammeratskabet i lærlingeklubben.

”Jeg var en af dem, der ikke var bleg for at rejse sig op og sige min mening, når jeg syntes, at noget var uretfærdigt, eller der var en ulighed. Klubben var også godt samvær, som når vi tog til landskampe i København eller var en flok, der tog til fester i Nakskov og omegn. Fællesskabet kan noget, som ikke er muligt, når du står alene. Det kan være med til at forandre tingene til det bedre. Og det har jeg sat pris på gennem hele tilværelsen,” fortæller Ole Ibsen.

Synlighed giver indflydelse

Den nu snart tidligere landsformand afleverer Faglige Seniorer – der er Danmarks næststørste ældreorganisation – i anden og mere toptrimmet udgave, end den han overtog i 2016.

”Først og fremmest er vi blevet langt mere synlige. Ikke mindst hos de nu over 250.000 medlemmer, hvor en stor del modtager enten et ugentligt eller dagligt nyhedsbrev med råd og tip til seniorlivet. Dermed har medlemskabet en direkte nytteværdi for den enkelte.”

“Med synligheden er Faglige Seniorers påvirkningskraft lokalt og på landsplan også blevet styrket,” siger Ole Ibsen.

Det gælder blandt andet flere politiske krav, der er blevet til – eller er på vej til at blive – virkelighed.

Vi kan som organisation forandre tingene til gavn for dem, vi repræsenterer.

Ole Ibsen peger på, at folkepensionister nu kan tjene 122.004 kroner uden at blive sat ned i pensionstillæg eller tillægsprocent. En grænse der helt fjernes fra nytår.

At satspuljen – der blev finansieret ved, at folkepension og andre overførselsindkomster blev reguleret 0,3 procent mindre end lønudviklingen – er afskaffet.

Formænd gennem tiden

Landsformænd for Faglige Seniorer siden stiftelsen i 1977 (først som Pensionisternes Faglige samvirke, fra 1980 som LO Faglige Pensionister og Efterlønsmodtagere, fra 1993 som LO Faglige Seniorer og fra 2013 Faglige Seniorer).

1977- 1979 E. Peemann Jensen
1979- 1982 Hans Andersen
1982-1984 Hans Kaltoft Nielsen
1984-1987 Gunhild Andersen
1987-1992 Poul A. Jensen
1992-1993 Hans Kaltoft Nielsen
1993-2002 Hans Jørgen Jensen
2002-2008 Anton Johansen
2008-2016 Lillian Knudsen
2016-2022 Ole Ibsen
2022-          Mette Kindberg

Og at modregning i folkepension af pensionisters egen arbejdsindtægt og modregning i ægtefælles pension afskaffes fra 1. januar 2023.

”Alle krav, som er rejst af Faglige Seniorer. Det viser, at vi som organisation kan forandre tingene til gavn for dem, vi repræsenterer,” siger Ole Ibsen.

Seriøs og konstruktiv partner

”Desuden er Faglige Seniorer med i en række kommissioner, nævn og udvalg eller i deres følgegrupper. Blandt andet vedr. tilbagetrækning og nedslidning, tænketanken om seniorarbejdsmarked og pensionskommissionen. Faglige Seniorer bliver betragtet som en vigtig spiller, der bidrager seriøst og konstruktivt,” siger Ole Ibsen, der peger på, at det også har betydet, at store fonde som Velux Fonden og TrygFonden nu er partnere.

”Det har været med til at udvikle ikke mindst vores lokale arbejde, at Velux-Fonden har støttet projekter økonomisk – uanset om det har været til en fræsemaskine på et værksted eller støtte til foredrag,” fortæller Ole Ibsen.

Lokal medindflydelse

Faglige Seniorer er aktive på den landspolitiske scene. Men mindst lige så vigtigt er, at vores lokale foreninger er aktive i lokalsamfundene, understreger Ole Ibsen.

Her står vi som Faglige Seniorer stærkere i dag end tidligere.

”Det er ikke mindst udviklingen med oprettelsen af Faglige Seniorers kommuneforeninger, der er med til at gøre os til en vigtig spiller lokalt. For selv om medlemmerne naturligvis er optaget af, hvad der sker med ældrepolitikken på landsplan, så er nærsamfundet, det lokale plejehjem, de lokale busruter og den skæve belægning på torvet, vigtig for seniorernes hverdag. Her står vi som Faglige Seniorer stærkere i dag end tidligere,” siger Ole Ibsen, der også glæder sig over, at man lokalt prioriterer senior- og ældrerådene. Blandt andet gennem et meget flot resultat ved seneste valg.

Nye medlemsgrupper

Han peger også på, at sammenslutningen af LO og FTF i Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH – betyder, at nye forbund melder sig med seniormedlemmer. Det gælder blandt forbund som Danmarks Lærerforening, BUPL og Dansk Sygeplejeråd.

”Mange af de nye forbund har en struktur i seniorarbejdet, som ikke er så decentral som hos de tidligere LO-forbund. Her har det været – og er fortsat – en vigtig opgave, at få etableret kommuneforeninger, så seniorerne fra disse forbund kan deltage i det lokale arbejde og påvirke politisk – og være med i de mange sociale arrangementer i vores forening,” siger Ole Ibsen.

Attraktivt at fortsætte i job

En af de mærkesager, som Faglige Seniorer har stået stærkt på de seneste mange år, er et mere attraktivt arbejdsmarked for seniorer. Flere kan – og vil – gerne arbejde fortsætte med at arbejde. Også efter folkepensionen.

”Heldigvis vælger flere at fortsætte. Enten på fuldtid eller på nedsat tid. Det er blevet – og med ny lovgivning fra 1. januar – bliver det mere attraktivt at fortsætte rent økonomisk. Men også det, at kunne være en del af arbejdsfællesskaber og kammeratskabet på arbejdspladsen tror jeg, motiverer mange til at tage en tørn mere,” siger Ole Ibsen.

Ingen ekstra tørn for Ole

Der bliver nu ikke en ”tørn mere” for den gamle maskinarbejder, der gik ind i seniorarbejdet for Metal, da han stoppede som næstformand i Metalforbundet i 2009.

Derefter som repræsentant for Metals Seniorer i Faglige Seniorers Hovedbestyrelse og i 2015 som næstformand i Faglige Seniorer – og siden 2018 landsformand.

”Det har været nogle fantastiske år, hvor jeg har mødt spændende mennesker, haft gode diskussioner og har lært meget. Også af dem, jeg ikke var enige med,” siger Ole Ibsen.

Ophold ude i landet på gode kroer tæt på naturen vil jeg se frem til.

Nu venter et otium med masser af frihed, som han agter at bruge på at læse flere bøger og på gåture ud i naturen.

”Der bliver nok ikke tale om at jeg genoptager min passion for at fiske og gå på jagt. Men ophold ude i landet på gode kroer tæt på naturen vil jeg se frem til. Og læse flere bøger – især dem med en grotesk og absurd humor, som blandt andet ”Kollektiv selvmord” af den finske forfatter Arto Paasilinna. Det kan jeg godt li’,” griner Ole Ibsen, der snart kan kalde sig pensionist – sådan for alvor.

Der er afskedsreception for Ole Ibsen fredag 4. november kl. 10 hos Faglige Seniorer, Molestien 7, i København.

Oles blå bog

Ole Ibsen er født 18. februar 1947 i Våbensted på Lolland

Lærling, maskinarbejder, Nakskov Sukkerfabrik, 1963

Medlem klubbestyrelsen på pladeværkstedet M&J, Horsens, 1970

Tillidsmand, Højbygaard Papirfabrik, Holeby, 1974

Medlem afdelingsbestyrelsen Metal Holeby, 1975

Afdelingsformand Metal Holeby, 1979, herunder:

Medlem teknisk skoles bestyrelse, Fællesorganisationen og LO Amt. I 11 år medlem af Arbejdsmarkedsnævn/råd – i en lang periode som næstformand og formand. Medlem af diverse udvalg om arbejdsmarkedet.

Medlem af Metal-forbundets hovedbestyrelse, 1988

Medlem af Metal-forbundets forretningsudvalg, 1991

Kongresvalgt forbundssekretær for forhandlingssekretariatet, 1994

Kongresvalgt næstformand for forhandlingsområdet, 2003

Fratræder på Metal-kongressen, 2009.

Leder af Metals seniorarbejde, 2009

Kongresvalgt næstformand, Faglige Seniorer, 2015

Kongresvalgt landsformand, Faglige Seniorer, 2018-2022

 

Først publiceret: mandag 17. oktober 2022
Artiklen er sidst opdateret mandag 23. januar 2023 kl. 11:26

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.