Der var en god debat om formandens mundtlige beretning på kongressen med 13 indlæg.

Kongres: Livlig debat om landsformandens beretning

Ole Ibsens mundtlige beretning blev vedtaget efter debat. 13 delegerede var på talerstolen med indlæg om beretningen.

Senest opdateret: tirsdag 25. oktober 2022

Der var en god og livlig debat om landsformand Ole Ibsens mundtlige beretning på Faglige Seniorers kongres i Nyborg.

Efter formandens replik blev den mundtlige beretning enstemmigt vedtaget.

Indlæg fra 13 delegerede

Her er korte uddrag af indlæggene i debatten.

Formand for landsklubben i 3F, Kjeld Richter Nielsen:
Vores klubber er selvstændige og bestemmer selv, hvad de vil lave.  Vi har nogle opgaver, der går på de mange, der ikke er aktive. Vi forsøger at få nogle af dem involveret i vores klubarbejde. Det er ikke alle forbund der er lige aktive i den her sag, og det er heller ikke alle fagforeninger, der gør det. Vi må forsøge at få forbundene til at være mere aktive, så de forstår, at det faktisk betyder noget. Jeg er formand for forbundsudvalget. Jeg har været væk i 14 måneder pga. hjerteproblemer, og de har taget over, så det skal de have en stor tak for.

Hans Nielsen, Dansk Metal:
Økonomien i vores lokale klubber er en hindring, selvom vi i Metal er vi godt stillet ift. andre klubber. Vi er nødt til at have en form for hjælp med de åbenbare muligheder i stedet for begrænsninger, og man kan se en form for økonomi i det, så vi ikke skal bruge penge i vores engen seniorklub. Man skal invitere de klubløse medlemmer for at se, om vi kan få nogle af dem med. Jeg vil gerne være med i det videre arbejde i Vejen kommune, men lige nu står jeg rimelig alene.

Johny Holme-Pedersen, Dansk socialrådgiverforening:
Jeg har været leder i Gladsaxe Kommune og siddet sammen med lederen af plejecentrene. Det new public management regime, som vi har fået i kommunerne, er ad helvedes til. Djøf’erne er nødt til at opfinde nogle systemer for at legitimere, at de skal blive ved med at have et arbejde.Den privatisering vi har set i sygehusvæsenet, som Lars Løkke er hovedarkitekten bag, har været med til at ødelægge sygehusvæsenet. Når vi heldigvis kun hører om så få dårlige enkeltsager, så er det, fordi det generelt foregår ordentligt. De her enkeltsager kan blive brugt til at argumentere for privatisering, og det skal vi passe på med.

Joan Briesemeister, Sektion Sydvestjylland: 

Hvad vi kan gøre for at få folk med i klubben. Vi er sikkert ikke den eneste sektion, der kan sidde med nogle problemer der. Ift. de blå og privatisering. Jeg går normalt ind for, at der skal være frit valg for ældre, men her synes jeg, at det går for langt. Jeg er selv ældre og vil være fløjtende ligeglad med, hvad hudfarve de har, om de har tørklæde på eller er homoseksuelle. Det vigtigste er, at de har en ordentlig tidssvarende uddannelse til det arbejde, de skal udføre.

Søren Danholm Andersen, Sektion Storkøbenhavn:

I dag er kommunerne lagt i spændetrøjerne på grund af EU’s finanspagt. Reelt betyder det at budgetterne ikke må overskrides år for år. Hvis den lokale skole skal styrkes, så må der tages fra f.eks. det lokale plejehjem, og så bliver det alles kamp mod alle. Kommuner kan have masser af penge i banken, men må ikke bruge dem, for så risikerer man at overskride reglerne i budget-loven. Og hvis man gør det, så vanker dumme-bøder. I dag er der et overskud på 58 milliarder hos kommunerne, som ikke er brugt. Faglige Seniorer bør forlange, at budget-loven skal fjernes. Skrot budgetloven!

Gorm Christiansen, Sektion Storkøbenhavn:

Vedr. stigningen af pensionsalderen. Hold fast i synspunktet fra FS sidste kongres. Stigningen skal sættes i bero.  Sammenhængen mellem dem ude på arbejdsmarkedet og politikerne skal være ens mht. pension. Et godt arbejdsmiljø er udgangspunktet hvis seniorer skal bibeholdes på arbejdsmarkedet, og flere penge til efteruddannelse og omskoling til seniorerne. Mangler forskning på hvad nedslidning og konsekvenserne er for at arbejde længere. Fordi vi lever længere, er det ikke altid at kroppen kan holde længere.

Max Abraham Meyer, Blik og Rørarbejderforbundet:

Ang. diskrimination på seniorarbejdsmarked: Jeg var for nylig moderator i Seniorerhverv – en gruppe af veluddannede folk, som er plus 50, som ønsker at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det gav mig et chok. Jeg kommer fra et erhverv hvor folk er slidt ned, men vi skal altså også kæmpe for folk, som ønsker at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg er også formand for netavisen Pio, og jeg vil her opfordre til at gå ind og få de nyeste nyheder gratis på gratis nyhedsmail fem dage om ugen.

Ole Rønnelund, HK og Hovedbestyrelsen:

Arbejder har siden kongressen i 2019 udviklet sig positivt bedr end vi havde troet. Vi har nået så meget. Resultaterne står i kø. Vi har diskuteret meget i hovedbestyrelsen. Vi bliver som regel enige. Vi er i HK meget glade for, at man ikke kan blive medlem af FS, hvis man ikke er medlem af en fagforening under FH. Når man kigger på budgettet og indtægter og udgifter hos arbejderne, så frygter jeg, at nogen vælger fagbevægelsen fra. Jeg er også bekymret for at Den Danske Model er under pres. Jeg har det MEGET svært med at aflønningen af sygeplejerske skal ligge i Folketinget. De gule fagforening bekymrer mig også meget.

Peder Sass, Sektion Storstrøm: 

Strukturen i fagbevægelsen har ændret sig. Også for seniorer. Det faglige har fået mindre betydning, men det sociale har fået større betydning. Derfor kan vi måske nøjes med at få én Faglig Senior Klub lokalt? Der er også meget stor forskel på hvad vi seniorer betaler til vores hovedorganisation. Det er unødvendigt. Det er en god ide med de tværfaglige kommunegrupper. FS har stået for en række kulturelle arrangementer under corona. Det har folk mødtes tværfagligt. Det fungerer godt. Endelig savner jeg at de lokale faglige organisationer er mere behjælpelige i de områder, hvor de lokale klubber er ved at gå ned.

Margit Dam, Sektion Storkøbenhavn:

Mit ærinde er bud på værdig ældrepleje i hjemme og på plejecenter. Vigtigt at skabe rammer for kommuner. Lovgivning skal være i orden. Budgetloven burde skrottes, for den betyder, at man kommuner ikke kan økonomi fra det det ene år til det andet. Det der et stort problem, og der står mange ubrugte midler. Godt at der er varslet ny ældrelov – ærgerligt at den ikke nåede at blive færdig før valget. Der bør indføres certificering af plejehjem som i Sverige. Tv-udsendelsen har sat fokus på området. Tegn på forråelse, som er svært at forstå. Rådvildhed, dårligt arbejdsmiljø, dårlig ledelse og dårlig uddannelse.

Ejvind Heinecke, Hovedbestyrelsen:

Jeg føler mig privilegeret. Jeg har brugt Ole som mentor i i mange år. Mange tak for dit enorme engagement. Ingen er i tvivl om at du er født i 1947, som det fremgik af din beretning. Lige en ting til din beretning, hvor du om pensionsalder sagde, at ”intet har forandret sig” Jo, der er kommet en Arne-pension.

Marianne Røgen, Sektion Nordsjælland:

Tak til Ole. Fantastisk beretning. Du kom omkring det meste. Der var lige lidt jeg reflekterede på. Du er ikke alene. Jeg er fra 1949 – har arbejdet hele mit liv. I lære i 60’erne – der startede jeg lærlingeklub. Været tillidsmand næsten alle de steder, jeg har været. Lavet meget frivilligt arbejdet, siddet byrådet, medlem af socialdemokratiet. Ting vi skal huske som ældre og passe på hinanden. Min gamle sagde til mig: Lov mig at jeg ikke kommer på plejehjem. Og jeg har det ligesom hende. Jeg vil helst heller ikke.

Per Christensen, Sektion Midtsjælland: 

Tak for god tale. Vende mig mod 2 af de ting du sagde. Det private – ikke det jeg ønsker. Vi skal stille krav. Plejen skal sikres. Om boliger var du flink ved regeringen. 22.000 gode boliger revet ned som følge af ghettoplan; dyrere – kunne være gjort billigere ved renovering. Tak for 3 år, hvor jeg kom til Faglige Seniorer, uden at vide hvad det var. Du siger vi, skal lytte hinanden. Nogle gange følt, at jeg har lyttet mere til dig, end du har lyttet til mig.

Først publiceret: mandag 24. oktober 2022
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 25. oktober 2022 kl. 08:50

Se, hvad vi ellers skriver om:

  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.