Faglige Seniorers kommunegrupper

Er du senior, så beslutter din kommunalbestyrelse meget mere om dit daglige liv, end Folketinget gør. Så lokal indflydelse er vigtig.

Faglige Seniorer arbejder for, at også ældre uden stor formue eller fint helbred har et godt seniorliv. Derfor hjælper vi med at skabe kommunegrupper landet over.

Hver gruppe er tværfaglig og har seniormedlemmer fra flere fagforbund. Medlemmerne af en kommunegruppe driver selv gruppen på frivillig vis. Den kan få hjælp fra Faglige Seniorer, for eksempel som støtte fra vores konsulenter.

Hver gruppe mødes jævnligt og taler om det, den selv finder vigtige for dig og andre seniorer i jeres kommune.
Emner kan være alt fra, hvordan kommunen fordeler pengene til, hvor god hjemmehjælpen er, eller manglen på gode ældreboliger, der er til at betale.
Gruppen tager så fat i politikerne og beder om, at problemet bliver løst.

Eksempler på, hvad grupperne har opnået

Kommunegrupperne bliver hørt, og de har blandt andet fået ændret busruter, så seniorer uden bil meget nemmere og hurtigere kan komme til og fra hospitalet. De har fået omlagt belægning, der gjorde livet farligt for folk, som er dårligt gående.

En kommunegruppe arbejder sammen med kommunens ældreråd eller seniorråd. Mange af de Faglige Seniorer er da også medlemmer af rådene og på den måde med til at sørge for, at seniorer i Danmark får så god livskvalitet som muligt.

Vi har kommunegrupper i knap halvdelen af landets 98 kommuner, og flere er på vej.

Hvilke emner tager grupperne også op?

 • Hvordan sikrer vi, at alle seniorer har et værdigt liv?
 • Hvordan påvirker vi bedst fordelingen af kommunens penge?
 • Hvordan er kommunens madordninger, pris og kvalitet?
 • Er der ansatte nok, aktiviteter nok og penge nok på de lokale plejehjem?
 • Sikrer kommunen den nødvendige hjælp til personlig pleje?
 • Hvordan kan flest mulige seniorer bruge den offentlig transport?
 • Giver kommunen hjælp nok hurtigt nok, når man bliver udskrevet fra sygehus?

Hvordan hjælper vi grupperne – og dig?

Over 500 frivillige er med i Faglige Seniorers kommunegrupper og arbejder for at højne seniorernes livskvalitet lokalt.

Faglige Seniorer hjælper med at:

 • Oprette kommunegrupper
 • Snakke om, hvordan kommunen kan gøre flere ældres livskvalitet bedre
 • Støtte det lokale ældreråd eller seniorråd og sørge for, at flere hører, læser og taler om det
 • Finde gode kandidater til næste ældrerådsvalg
 • Holde borgermøder eller lukkede møder med ældreråd eller seniorråd og politikere om emner, som er vigtige for seniorers liv lokalt

Faglige Seniorer holder også konferencer over hele landet, hvor ældre og politikere kan dele erfaringer.

Vil du være med i en gruppe i din kommune?

Du er velkommen til at deltage i en kommunegruppe, og kan kontakte den for at finde ud af, om det måske er noget for dig at være med. Du kan også nævne emner, du synes, gruppen skal kigge på. 
Hvis der ikke er en gruppe i din kommune, kan vi måske sammen oprette en.


Se kommunegruppen i din kommune

Hvis det frivillige arbejde i en kommunegruppe også er noget for dig, så brug kontaktblanketten eller ring på telefon 33 63 24 50.

Rejseafregning for aktiviteter i Faglige Seniorer

Hvis du har været til møde inviteret af Faglige Seniorer, så dækker vi dine rejseudgifter, hvis det fremgår af indbydelsen, eller er aftalt på stedet.

Rejseafregningsskema

Kontakt om kommunegrupper

 • Hidden
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.