Ældreråd og ældrepolitik i din kommune

Faglige Seniorer hjælper dig med at få indflydelse og indsigt i kommunens ældrepolitik.
Er du blevet valgt til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune, kan du få støtte og rådgivning hos os om ældrepolitik og ældreråd.

Hvad er et ældreråd eller seniorråd?

Der er ældreråd eller seniorråd i alle landets kommuner. Det er bestemt ved lov. Hver kommune bestemmer selv, om det skal hedde ældreråd eller seniorråd.

Hvad er forskellen på et ældreråd og et seniorråd?

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd.

I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Ældrerådene vælges af kommunens ældre, der er fyldt 60 år.

Er man fyldt 60 år, kan man stille op tilvalget. Valgene gælder for 4 år ad gangen.

Kommunerne bestemmer selv, hvornår valget afholdes. I de fleste kommuner afholdes valget samtidig med kommunevalget.

Hovedopgaven for ældrerådet er kommunes ældrepolitik. Ældrerådene har ret til at blive hørt i politiske forhold, der berører alle kommunens ældre borgere.

I nogle kommuner kaldes ældreråd for seniorråd. Bortset fra navnet er der ingen forskel.

Hvad laver et ældreråd?

Ældreråd skal høres om kommunens ældrepolitik og kan selv tage emner op, som skal drøftes med kommunen.

Byrådet i kommuner har magten til at bestemme over rigtig mange emner, der har betydning for seniorers liv. Byrådet beslutter blandt andet, om du og din nabo kan få den hjemmehjælp, I har brug for. Kommunen bestemmer også, om bussen stopper nær din adresse, og hvornår huller i fortovet eller en sløv vejbelysning bliver ordnet, så du kan færdes mere sikkert.

Derfor er det vigtigt med et ældreråd, som kan tage fat i problemerne og blive hørt af kommunen.

Hvordan foregår valget til ældreråd og seniorråd?

Er du fyldt 60 år, kan du stemme til ældrerådet i den kommune, hvor du bor. Du får automatisk et stemmekort tilsendt, når der er valg til ældreråd eller seniorråd i din kommune.

I de fleste kommuner foregår valget samtidigt med valg til byrådet, men i nogle kommuner foregår det på en anden dato. I de fleste kommuner foregår valget ved fremmøde, som vi kender det fra kommunal- og folketingsvalg. Men i en del kommuner foregår valget ved digital afstemning. Det har kommunen gjort for at spare penge, men desværre betyder det et fald i andelen af seniorer, som stemmer.

Derfor arbejder Faglige Seniorer for, at valgene skal forsætte med at være fremmødevalg, og at det skal foregå samtidigt med kommunalvalget. Det er den bedste måde at sikre, at de fleste seniorer i kommunen deltager i valget.

Hvorfor er det vigtigt at stemme til ældrerådsvalget?

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stemmer og er med til at få indflydelse på ældrepolitikken i kommunen. Faglige Seniorer opfordrer dig derfor til at stemme og deltage i de lokale klubbers valgmøder op til valget, så din stemme bliver hørt.

Har du lyst til at stille op til ældrerådet i din kommune?

Hvis du har lyst til at stille op til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune, kan du kontakte os. Vi hjælper med rådgivning af dig og din lokale seniorklub om valget.

Sådan hjælper Faglige Seniorer med arbejdet i ældrerådene

Faglige Seniorer arbejder for, at ældrerådene bliver mere udfarende og synlige, så de får mere indflydelse på ældrepolitikken i kommunen.

Vi holder hvert år en række kurser i ældrerådsarbejde og stiller gerne op til debatarrangementer rundt om i landet.

I 48 kommuner har vi hjulpet med at oprette kommunegrupper.

Se hvordan du kan være med i kommunegruppens arbejde.

Kontakt os på 33 63 24 50, hvis vi skal hjælpe eller holde oplæg i jeres kommune.

Ældreråd og seniorråd

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer til valgene. Faglige Seniorer bakker aktivt op om begge dele.

Ønsker du at stille op til at blive valgt og også have Faglige Seniorers opbakning, er forudsætningen, at din lokale klub har sagt god for dig. Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten. Og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I flere og flere kommuner går man over til at brevstemme eller elektronisk valg. Måske smart, men det betyder, at der er en lavere stemmeprocent. Husk på, at ældrerådsarbejde også er politik. Ældrepolitik!

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Faglige Seniorer stiller gerne op til debatarrangementer rundt om i landet.