Mærkesager: Nye muligheder hele livet

Her kan du læse om Faglige Seniorers mærkesager, som blev formuleret på kongressen i 2022.

Fremtiden er usikker og utryg. Meget af det, som vi tidligere tog for givet, er sat på spil. Efter en langvarig pandemi og krig i Europa, har vi nu den højeste inflation i årtier. De europæiske økonomier har udsigt til en krise, som vil sætte sig langvarige spor i vores levevilkår. Selv om Danmarks økonomi er kommet godt igennem pandemien, har vi fortsat store udfordringer.

Vi skal klare en kæmpe forandring for at realisere de nye klimamål. Oven i det oplever vi mangel på arbejdskraft, som betyder, at vitale dele af vores velfærdssamfund har svært ved at fungere. Det er fuldt forståeligt, hvis der er mange – ikke mindst i den ældre generation, der ser på udviklingen med bekymring.

Vi har tidligere oplevet kriser. Vi har klaret udfordringerne med den unikke danske samfundsmodel. Sammen kan vi mere. Fællesskabet giver os hver især nye muligheder for at skabe et godt liv. Det gælder også for fremtidens seniorer. Vi læner os ikke tilbage og venter på, at andre kommer og løser vores udfordringer og problemer. Vi hjælper alle til, og vi gør, hvad vi kan.

Den grundlæggende formel skal også gælde for fremtidens seniorpolitik. I sidste ende skal det sikre, at vi hjælper de svageste og mest udfordrede blandt vores ældre. Vi skaber rammerne om et aktivt seniorliv med nye muligheder. Vi skal bruge de nye teknologiske muligheder. Vi kan både løse opgaverne mere effektivt og samtidig skabe spændende forandringer.

Seniorerne er parate til den nye tid. Vi er parate til at medvirke til gode løsninger. Vi er videbegærlige, for vi vil også være en del af alle de nye muligheder. Vi bliver flere ældre, men vi er aktive og hjælper til på alle fronter i vores samfund.

Fremtidens seniorer ønsker også valgmuligheder. Vi skal ikke pakkes ned i en kasse. Vi vil skabe vores egne liv. Vi ønsker muligheder igennem hele livet. Det skal sætte dagsordenen for de kommende politiske opgaver.

Det er Faglige Seniorers vision og opgave at skabe livsvilkår og fællesskaber, hvor alle ældre kan bidrage og gøre brug af mulighederne, men også tryghed, når man har behov for fællesskabet.

Læs mere om vores mærkesager: