Mærkesag: Seniorer har brug for en bedre kollektiv trafik.

Kort fortalt:

Ældre er ofte helt afhængige af den kollektive trafik og de transport­tilbud, kommunerne stiller til rådighed. Men mange steder bliver der tyndet ud de kollektive transportmuligheder. Busruter nedlægges, der bliver længere imellem afgangene, og nogle steder bliver stoppesteder sløjfet.

Det vil vi arbejde for:

  • I dag er ansvaret for den kollektive trafik delt mellem stat, regioner og kommuner. Det giver problemer, og derfor skal der skabes et sammenhængende kollektivt trafiksystem, som kan sikre, at der også er dækning i tyndtbefolkede områder.
  • Det skal gøres lettere for gangbesværede personer at blive transporteret– enten med specialtransport eller ved at busser, toge og stationer gøres mere tilgængelige for bevægelseshandicappede.
  • Kommunerne skal sikre transportmuligheder for ældre og handicappede, som har svært ved komme til rådhuset, borgerservice, læge, apotek m.m.
  • Flextrafik skal udbygges og sikre, at alle kan blive transporteret indenfor en rimelig tidshorisont. Service og information om rejse­muligheder skal være bedre.
  • For mange pensionister er det alt for dyrt at rejse med den kollektive trafik. Offentlig transport bør være gratis for alle pensionister, der modtager ældrecheck og der er brug for bedre ordninger med pensionistrabatter, så transportudgiften ikke kommer til at begrænse de ældres mobilitet i dagligdagen og dermed den isolation der fører til øget ufrivillig ensomhed.

Læs mere om vores mærkesager: