Mærkesag: Flere seniorer i arbejde.

Kort fortalt:

Der er mange seniorer, som ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet – også efter den officielle pensionsalder. De gode konjunkturer skaber efterspørgsel efter og behov for mange seniorer på fremtidens arbejdsmarked. Det har skabt mulighed for, at seniorerne har ydet det største bidrag til en øget arbejdsstyrke og dermed garantien for et robust velfærdssamfund på sigt.

Faglige Seniorer ønsker, at der gennemføres en sammenhængende seniorreform, som kan sikre et længere og godt arbejdsliv for alle, der ønsker det. En seniorreform skal være bredt forankret. Mange aktører – regering, folketing, arbejdsmarkedets parter og seniororganisationer – skal medvirke og bidrage gennem et tæt partnerskab mellem de involverede aktører, som løbende kan anbefale initiativer, der kan forbedre seniorbeskæftigelsen.

Det vil vi arbejde for:

  • Der skal udarbejdes en sammenhængende strategi for et styrket seniorarbejdsmarked. Strategien skal øge antallet af jobmuligheder for seniorer. Strategien skal inkludere de faktorer, der påvirker arbejdsmarkedet for seniorer: kombinationen af arbejde og pension, modregningsregler i efterløn og sociale pensioner, overenskomstaftaler om arbejdstid og løn samt kompetencer. Det skal ske i respekt for, at seniorerne har særlige forudsætninger i deres arbejdssituation.
  • Der skal oprettes en særlig jobbank målrettet seniorer: seniorjob.dk. For mange seniorer kan det være svært at få adgang til jobmuligheder, og de har brug for særlig rådgivning og information. Tilsvarende kan arbejdsgivere – både offentlige og private – få mulighed for at søge målrettet efter seniorarbejdskraft.
  • Det er blevet lettere at tjene penge ved siden af folkepensionen, men der er fortsat brug for at forenkle reglerne, så den enkelte lettere kan få overblik over de økonomiske forudsætninger og konsekvenser ved at have et arbejde – på fuldtid eller deltid.
  • Arbejdsmarkedets parter har et ansvar for at forbedre vilkårene for, at seniorer kan fortsætte med at arbejde eller finde nye jobåbninger. Der skal være mulighed for at indgå aftaler på overenskomstmæssige vilkår med seniorer om aflønning, arbejdstid, tryghed i ansættelsen og pensionsindbetalinger, der giver bedre muligheder for, at den enkelte kan fortsætte med at arbejde.
  • Lokale aftaler på arbejdspladsen skal forbedre en kultur, der kan understøtte flere seniorer i arbejde. Der er brug for et holdningsskifte hos arbejdsgiverne i forhold til at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet, så seniorerne ikke blot opfattes som en reservearbejdskraft. I stedet skal vi skabe en kultur, hvor alle bliver betragtet som god arbejdskraft – uanset alder.
  • Der er brug for en ny og langt mere intensiveret indsats for de ledige seniorer. Alt for mange ender som langtidsledige, og derfor skal indsatsen for denne gruppe opprioriteres i både kommuner og a-kasser.
  • Selvom man som senior er i gang med sine sidste år på arbejds­markedet, er der fortsat brug for gode voksen- og efteruddannelses­tilbud, ligesom seniorer skal have adgang til arbejdsmarkeds­uddannel­serne. Det gælder både for dem, der forbliver i deres job, og for dem, som ønsker et sporskifte på arbejdsmarkedet. Der eksisterer i dag kun få uddannelses­tilbud målrettet seniorer. Det skal forbedres – også i kombination med overenskomstbestemte rettigheder til kompetence­udvikling.

Læs mere om vores mærkesager: