Mærkesag: Det nære sundhedsvæsen skal hjælpe de ældre.

Kort fortalt:

Det danske sundhedssystem er karakteriseret ved, at alle har ret til behandling. Vores sundhedsvæsen har et højt kvalitetsniveau. Et godt sundhedsvæsen er en af grundstenene i vores velfærdssamfund.

Faglige Seniorer vil arbejde for et stærkt sundhedssystem, som kan sikre alle ældre en god behandling og opfølgning. Der skal være let adgang til at komme i kontakt med en læge, så man kan få den rigtige behandling. Og de ældre patienter skal være i fokus for en sammenhængende behandling og genoptræning.

Det vil vi arbejde for:

  • I takt med at vi bliver ældre, stiger behovet for at sikre behandling af kro­niske sygdomme. Der skal etableres målrettede handlingsplaner og sikres økonomiske og personalemæssige ressourcer til behandling og fore­byggelse af de store folkesygdomme – ikke mindst de kroniske.
  • Der skal være fokus på den forebyggende indsats, der kan hjælpe de ældre patienter i hverdagen. Der er brug for at styrke forsk­ning i både forebyggelse og behandling af de hyppigste ældresygdomme. Der er også brug for mere hjælp til de mange ældre med syns- og høretab og indførelse af en behandlingsgaranti.
  • Dårlig mundhygiejne har ofte store konsekvenser for de ældre. Derfor bør den forebyggende indsats styrkes og pensionister tilbyde gratis tandbehandling, sådan at det ikke er økonomien, der afgør, at de ældre fravælger jævnlig tandpleje.
  • Alt for mange mennesker er ramt af demens. De skal have adgang til og mulighed for at få den gode behandling, støtte og omsorg, som demenssygdomme kræver. Forebyggende indsats samt øget viden kan forebygge og bremse udviklingen af demenssygdommen og de sociale, psykiske og fysiske følgevirkninger længst muligt. Derfor skal uddannelsen af fagpersonalet styrkes, og de pårørende sikres hjælp.
  • Ældre skal have hurtig og let adgang til sundhedssystemet. Uanset om der er behov for en specialiseret behandling på et sygehus eller for en længerevarende medicinsk indsats.
  • Sygehuse, praktiserende læger og den kommunale hjemmesygepleje skal etablere et tæt sam­arbejde, så den enkelte patient oplever, at det er et samlet system, der hjælper dem. Mange ældre har brug for god rådgivning til at få overblik over behandlingsmulig­heder. De digitale behandlinger er en vigtig forudsætning for, at sundhedsvæsenet samlet kan magte de stigende behov for sundhedsydelser.
  • Kommunernes sundhedspleje skal have et kvalitetsløft, så ældre kan blive hjulpet i nærområdet. For Faglige Seniorer er det vigtigt, at så stor en del af sundhedsbehandlingen som muligt foregår tæt på borgerne på nærhospitaler eller i sundhedshuse. Helt almindelige og ukomplicerede sygehusfunktioner skal flyttes ud, så de kommer tættere på borgerne.
  • Det er vigtigt, at der fortsat er sikkerhed for at alle kan få en værdig pleje og omsorg uanset indkomst. Derfor skal eventuelle private tilkøbs- eller forsikringsordninger udelukkende tilbydes som supplement til den offentlige sektors tilbud.

Læs mere om vores mærkesager: